Pregovaranje i javno predstavljanje

By 16.10.2020Kursevi

Pregovaranje i javno predstavljanje

Studenti će se upoznati sa ključnim pojmovima, mehanizmima i strategijama pregovaranja i javnog predstavljanja, kao i sa dinamikom i različitim metodama i tehnikama za upravljanje rešavanja konflikata putem pregovaranja.

Pregovaranje i javni nastup kurs na FMK

Kurs se zasniva na modernoj literaturi o pregovaranju, rešavanju konflikta i javnom zagovaranju i predstavljanju. Osnovni teorijski okvir savremene nauke o pregovaranju je teorija igara, uz upotrebu elemenata mekih veština (“soft skills”).  Po uspešnom završetku pohađanja ovog kursa, studenti će biti osposobljeni da vode strukturisani pregovarački proces u kompanijama i organizacijama, kao i da učestvuju u efektivnom interpersonalnom pregovaranju. Biće kvalifikovani da vode postupke medijacije i posredovanja u rešavanju konflikata u kompanijama i organizacijama. Takođe, studenti će biti osposobljeni da koriste savremene mehanizme javnog predstavljanja i zagovaranja u sklopu PR aktivnosti.

Teme

Pregovaranje, medijacija, javni nastup, PR

Predavač

Aleksandar Fatić
aleksandar.fatic@fmk.edu.rs

Program

MS: Komunikacije i odnosi sa javnošću
Departman za medije i komunikacije

Leave a Reply