Procena životnih okolnosti korisnika socijalnog rada

By 06.03.2018Kursevi

Procena životnih okolnosti korisnika socijalnog rada

Cilj kursa je razumevanje savremenih određenja, pristupa i modela, kao i faza i ključnih aktivnosti u postupku procene u socijalnom radu, sa fokusom na specifičnostima procene u zavisnosti od ciljne grupe korisnika i problema sa kojima se suočavaju.

Studenti će ovladati osnovnim komunikacijskim veštinama, veštinama prikupljanja i analize podataka tokom procene, kao i veštinama donošenja odluka i postavljanja ciljeva u procesu pružanja podrške.

Teme

Procena kao veština, ishod ili proces; modeli i pristupi proceni; faze procene; vođenje slučaja kao kontekst za odvijanje procene; integrativni holistički pristup, usmerenost na snage, multidisciplinarnost i centriranost na osobu; veštine procene i procena dece i porodice, odraslih i starijih osoba i procena rizika.

Predavači

Snežana Filipović
snezana.filipovic.prof@fmk.edu.rs

Iva Branković
iva.brankovic@fmk.edu.rs

Program

OS: Socijalni rad
Departman za socijalni rad

Povezani kursevi

Teorije socijalnog rada

Sistemi socijalne zaštite

Osnove prava i socijalni rad

Leave a Reply