Programiranje za neprogramere

By 02.12.2017Kursevi

Programiranje za neprogramere

Informacione tehnologije nisu samo alat, nego i jezik i medij – moderno sredstvo izražavanja, komunikacije i manipulacije. Kurs Programiranje za neprogramere namenjen je umetnicima, dizajnerima, rediteljima, istraživačima u humanističkim naukama koji nastoje da ovladaju ovim jezikom. Kurs omogućuje sticanje praktičnih veština u oblasti oblikovanja softvera, kao i opšte razumevanje algoritamskih procesa i konteksta u kojem se razvijaju savremene tehnologije.

Programiranje za neprogramere na Departmanu za digitalne umetnosti na Fakultetu za medije i komunikacije

Studenti se podstiču da osmisle vlastite kreativne projekte u softverskom domenu – sajtove, aplikacije, generativne radove, vizuelizacije podataka i mini-video-igre. Kroz rad na ovim projektima, studenti uče osnovne jezike i tehnologije modernog Veba, kao što su HTML, CSS i JavaScript, kao i konkretne softverske biblioteke namenjene dizajnerima i umetnicima, poput P5.JS i D3.JS. Teme kojima se kurs bavi takođe uključuju servere, klijente i arhitekturu Interneta, kao i koncepte mašinskog učenja i primenjene veštačke inteligencije.

Teme

Interaktivni dizajn, Novi mediji, Dizajn interfejsa, Vizuelizacija podataka, Generativna umetnost, Kreativno kodiranje, Računari i humanistika, Digitalni mediji

Predavač

Doc. dr Uroš Krčadinac
uros.krcadinac@fmk.edu.rs

Program

MS Digitalne umetnosti
Departman za digitalne umetnosti