Psihodijagnostika

By 10.02.2018Kursevi

Psihodijagnostika

Cilj ovog kursa je da studente obuči metodama kliničkog pristupa i osnovnim tehnikama kliničke procene ličnosti u okviru kliničke studije slučaja. Na kursu se definišu karakteristike, mogućnosti i ograničenja pojedinih psihodijagnostičkih instrumenata u okviru baterije testova: testova inteligencije, upitnika i projektivnih testova.

Psihodijagnostika kurs na FMK / na Fakultetu za medije i komunikacije / na Departmanu za psihologiju

Razmatra se povezanost pojedinih testovnih indikatora sa odgovarajućim dijagnostičkim grupama, kao i principi kliničke procene ličnosti i psihopatologije. Studenti se obučavaju u uspostavljanju adekvatnog odnosa sa klijentima, primeni testova za procenu ličnosti i psihopatologije, interpretaciji rezultata, formulaciji slučaja i pisanju psihološkog izveštaja. Poseban naglasak je na povezivanju teorija ličnosti i psihopatologije sa rezultatima dobijenim u psihodijagnostičkoj studiji pojedinca, sa ciljem validne procene ličnosti i poremećaja.

Studenti će biti obučeni da u praksi primene naturalistički deo kliničke baterije, (biografski metod, intervju, opservacija ponašanja) i psihološke testove (testove inteligencije, upitnike i projektivne testove), da formulišu slučaj i napišu psihološki izveštaj.

Teme

Psihodijagnostika, klinički pristup, klinička procena ličnosti, klinička studija slučaja, test inteligencije, upitnik, indikatori, dijagnostika

Predavač

Dušanka Vučinić Latas
dusanka.vucinic.latas@fmk.edu.rs

Biljana Šaula-Marojević
biljana.saula.marojevic@fmk.edu.rs

Program

OS: Psihologija
Departman za psihologiju