Psihologija advertajzinga

By 22.12.2017Kursevi

Psihologija advertajzinga

Kurs se bavi psihologijom potrošača i razumevanjem psiholoških procesa uključenih u obradu reklamnih poruka (u zavisnosti od kanala komunikacije) – pažnja, opažanje, kognitivna obrada/odlučivanje, formiranje i promena stavova.

Studenti će upoznati klasična i savremena naučna saznanja i metode psihologije i naučiti da ih primene u različitim fazama realizacije marketing strategije. Kurs će studente detaljno upoznati sa ulogom psihologije u razvoju i osamostaljivanju advertajzinga kao zasebne akademske discipline i profesije.

Teme

Advertajzing, tržište, ponašanje u kupovini, psihologija medijske publike, psihoanaliza i reklama, identitet, ubeđivanje, odlučivanje, promena stava, istraživačke metode

Predavač

Kristina Brajović Car
kristina.brajovic.car@fmk.edu.rs

Program

MS: Komunikacije i odnosi sa javnošću
Departman za medije i komunikacije