Psihologija obrazovanja

By 10.02.2018Kursevi

Psihologija obrazovanja

Studenti se upoznaju sa osnovnim pojmovima, teorijskim konceptima i metodama u oblasti psihologije obrazovanja, razumevanjem prirode učenja i posebno formalno-školskog učenja; prirodom najvažnijih nastavničkih kompetencija i razumevanjem škole kao institucije; razumevanjem individualnih razlika u procesu učenja kod dece i formiranjem pozitivnog stava prema mogućnostima svakog deteta da uči; sticanjem kompetencija potrebnih za prepoznavanje i kreiranje podsticajnog okruženja za učenje.

Psihologija obrazovanja kurs na FMK / na Fakultetu za medije i komunikacije / na Departmanu za psihologiju

Kroz praktične vežbe studenti će ovadati složenim procesom učenja i razvoja, umeće ta znanja da primene u profesionalnom i ličnom delanju i biće u stanju da izvedu manja istraživanja. Ovladaće tehnikama pravljenja testova znanja, valjanih scenarija za časove kao i same izvedbe časova. Razumeće složenost škole kao institucije i umeće kritički da anliziraju njen uticaj na razvoj dece, rešavanje problema u psihološkoj praksi, razlikuju smislene od besmislenih intervencija, kao i granice i moći psihološkh intervencija uopšte.

Teme

Psihologija obrazovanja, škola, učenje, kompetencija, nastavnik, individualne razlike

Program

OS: Psihologija
Departman za psihologiju

Leave a Reply