Psihologija partnerskih odnosa

By 14.10.2020Kursevi

Psihologija partnerskih odnosa

Na ovom kursu se bavimo razumevanjem tipologije izbora partnera iz perspektive različitih psihoterapijskih teoretskih okvira, povezanošću individualne psihopatologije i partnerskih odnosa, razumevanjem specifičnosti procesa razvoda braka i njegovih psihopatoloških implikacija, izvanpartnerskih veza, kao i razumevanjem različitih modaliteta partnerskih odnosa savremenog doba.

Psihologija partnerskih odnosa Kurs na FMK

Studenti će usvojiti bazična znanja koja će im omogućiti prepoznavanje disfunkcionalnih partnerskih obrazaca, razumevanje povezanosti individualne i relacione psihologije/psihopatologije, kao i bazične smernice savetodavnog rada sa parovima.

Teme

Partnerski odnosi, tipologija izbora partnera, individualna psihopatologija i partnerski odnos

Predavač

Saveta Draganić Gajić
saveta.draganic.gajic@fmk.edu.rs

Program

OS: Psihologija
Departman za psihologiju