Psihološko procenjivanje u upravljanju ljudskim resursima

By 15.12.2017Kursevi

Psihološko procenjivanje u upravljanju ljudskim resursima

U okviru ovog kursa sagledaćemo teorijske, istraživačke i praktične aspekte procenjivanja ljudskih resursa, kao i razvijanje veštine analize posla.

Studenti se upoznaju sa tehnikama i principima testiranja za potrebe procenjivanja ljudskih resursa (HR). Razvijaju veštine vođenja intervjua za potrebe procenjivanja ljudskih resursa, kao i veštine postavljanja i evaluiranja ove procedure. Takođe, razvijaju veštine timskog rada na projektu procenjivanja ljudskih resursa.

Teme

Procenjivanje, analiza posla, analiza kompetencija, regrutacija, kriterijumi u selekciji, pouzdanost i validnost prediktora, psihometrijski testovi, testovi ličnosti, testovi znanja, intervjui, evaluacija, etika

Predavači

Panta Kovačević
panta.kovacevic@fmk.edu.rs

Maja Ćurić Dražić
maja.curic@fmk.edu.rs

Program

MS: Upravljanje ljudskim resursima
Departman za medije i komunikacije