Razvojna psihologija

By 09.02.2018Kursevi

Razvojna psihologija

Teorijska psihološka disciplina koja se bavi proučavanjem razvitka psihičkog života, kako pojedinca, prateći ga od začeća do smrti, tako i čitavog ljudskog roda – ontološki.

Razvojna psihologija kurs na FMK / na Fakultetu za medije i komunikacije / na Departmanu za psihologiju

Cilj kurseva iz razvojne psihologije ja da upozna studente sa osnovnim problemima i pristupima u proučavanju psihičkog razvoja, ovladavanje osnovnim pojmovima, metodološkim i teorijskim okvirima za razumevanje razvojnih promena. Studenti će ovladati osnovnim znanjima iz toka razvoja i ključnim razvojnim promenama na planu kognitivnog i socio-afektivnog razvoja u antenatalnom periodu, periodu odojčeta, ranom i srednjem detinjstvu, adolescenciji, zrelom dobu i tokom starenja. Razumeće interakciju naslednih i sredinskih činilaca razvoja i ulogu pojedinih konteksta razvoja (porodice, vršnjaka, škole) da bi razlikovali tipičan razvoj i normalne individualne razlike od razvojnih poteškoća i psihopatoloških pojava.

Teme

Psihički razvoj, razvojne promene, kognitivni razvoj, socio-afektivni razvoj, detinjstvo, adolescencija, starenje, individualne razlike, psihopatološke pojave

Predavač

Jelena Pešić
jelena.pesic@fmk.edu.rs

Program

OS: Psihologija
Departman za psihologiju

Srodni kursevi

Leave a Reply