Savremeni grad: politike, društvo, umetnost

By 22.12.2017Kursevi

Savremeni grad: politike, društvo, umetnost

Studenti će se upoznati sa relevantnim urbanim teorijama, kao i sociološkim i politikološkim pristupima istraživanju savremenog grada.

Bavićemo se pitanjima urbanog građanstva, globalnog grada, odnosa javnog i privatnog prostora grada, politikama džentrifikacije i urbane regeneracije, razumevanjem odnosa urbanog prostora, političkih odnosa i uloge umetnosti, kao i urbanim društvenim pokretima.

Teme

Moderni grad, savremeni grad, globalni grad, kreativni grad, džentrifikacija, klase, rase, kulture, privatno vs. javno, urbani društveni pokreti, urbana umetnost, kako misliti grad

Predavač

Igor Štiks
igor.stiks@fmk.edu.rs

Program

MS: Kritičke studije politike
MS: Politička psihologija
Departman za studije politike