Scenario

By 02.12.2017Kursevi

Scenario

Kurs obezbeđuje studentima osnove razumevanja dramske konstrukcije, narativnih struktura i funkcija. Razumevanje pojma narativa i narativnih struktura polazi od pretpostavke da je narativ “osnovni način na koji ljudska vrsta organizuje svoje shvatanje vremena” do ispitivanja formi narativnih konstrukcija u književnosti, drami, a posebno na filmu.

Cilj kursa je da studenti (posebno oni opredeljeni za film) razumeju zakonitosti pričanja priča od Aristotela do danas i da ih interpretiraju, adaptiraju i izmene u datom kontekstu i mediju (filmu). Posebna pažnja biće posvećena kreiranju dramskog lika – karaktera – kao agensa dramske radnje.

Studenti će tokom jednog semestra ovladati osnovama filmske dramaturgije kroz scenarističku adaptaciju kratke priče. Biće osposobljeni da praktična znanja pripovedanja u pokretnim slikama primene na igranu i dokumentarnu filmsku strukturu u svojim budućim projektima.

Teme

Narativ, Film, Scenario, Drama, Dramaturgija, Junak, Književnost, Igrani film, Dokumentarni film, Animirani film

Predavač

Boško Prostran
bosko.prostran@fmk.edu.rs

Program

OS: Digitalne umetnosti
Departman za digitalne umetnosti

Prezentacija kursa