Sistemi socijalne zaštite

By 06.03.2018Kursevi

Sistemi socijalne zaštite

Proučavaćemo socijalnu zaštitu istorijski i aktuelno, karakteristike sistema socijalne zaštite uopšte, a posebno u Srbiji, povezanost socijalne zaštite sa drugim sistemima i područjima socijalne politike, kao i značaj ovog sistema za obezbeđivanje minimuma socijalne sigurnosti svih građana.

Usvojena znanja o suštinskim karakteristikama socijalne zaštite uopšte i u Srbiji doprineće da studenti razviju kreativan i kritički stav prema konkretnim programima, projektima i merama socijalne zaštite u praksi, što je veoma značajno jer se većina socijalnih radnika najčešće profesionalno angažuje u ustanovama i službama ovog sistema.

Teme

Nastanak, razvoj i ciljevi socijalne zaštite, principi socijalne zaštite, savremene koncepcije i modeli socijalne zaštite, pravna i ekonomska osnova socijalne zaštite, socijalne potrebe, stanje socijalne potrebe, socijalnog slučaja i socijalnih problema, korisnici socijalne zaštite, prava i usluge socijalne zaštite, postupci za njihovo ostvarivanje, evidencija, dokumentacija i statistika u socijalnoj zaštiti, nosioci socijalne zaštite, etika i reforme socijalne zaštite.

Predavači

Ana Gavrilović
ana.gavilovic2018@fmk.edu.rs

Đorđe Terzin
djordje.terzin@fmk.edu.rs

Program

OS: Socijalni rad
Departman za socijalni rad

Povezani kursevi

Teorije socijalnog rada

Procena životnih okolnosti korisnika socijalnog rada

Osnove prava i socijalni rad

Leave a Reply