Sistemski pristup partnerskim krizama

By 10.02.2018Kursevi

Sistemski pristup partnerskim krizama

Cilj predmeta je upoznavanje master studenata sa sistemskim konceptima i načinom kojim se primenjuju u psihoterapijskoj praksi. Studenti će se upoznati sa sistemsko-razvojnim sagledavanjem partnerskog odnosa, normativnim, a posebno paranormativnim krizama partnerskog odnosa.

Partnerski odnosi partnerskih odnosa kurs na FMK / na Fakultetu za medije i komunikacije / na Departmanu za psihologiju

Studenti će se upoznati sa specifičnim teorijskim konceptima i terapijskm metodama/tehnikama, postavljanjem sistemske dijagnostičke hipoteze, načinima evaluacije i rezultatima savremenih kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja vezanim za partnerske odnose.

Na kraju ovog kursa studenti će usvojiti znanja vezana za razumevanje partnerskog odnosa iz sistemsko-razvojne perspektive, razumeće funkciju krize, osposobiće se za postavljanje sistemske hipoteze, eksploraciju partnerksog odnosa i steći veštine intervenisanja. Osposobiće se za vođenje psihoterapijskog intervjua sa partnerima, primenu sistemskih intervencija uz refleksivnost i empatski pristup.

Teme

Partnerske krize, sistemski pristup, klinička psihologija, psihoterapijska praksa, normativne krize, paranormativne krize, dijagnostička hipoteza, kvalitativne analize, kvantitativne analize

Predavač

Nevena Čalovska Hercog
nevena.calovska@fmk.edu.rs

Program

MS: Primenjena psihologija
Departman za psihologiju

Leave a Reply