Složeni sistemi u filmu, televiziji i novim medijima

By 14.12.2017Kursevi

Složeni sistemi u filmu, televiziji i novim medijima

Kurs upoznaje studente sa kompleksnošću i problemima savremene, tehnološki determinisane medijske i umetničke produkcije (od tradicionalnih do novih medija), koja se, u svojoj heterogenosti, ne može više jednostavno prepoznati i tražiti u tradicionalnim estetičkim pristupima.

Studenti će ovladati teorijskim i praktičnim znanjima i tehnikama koje im omogućavaju navigaciju kroz složene, razuđene i međuzavisne svetove medija, umetnosti i kulture koji su definisali civilizaciju 20. veka, a u svom digitalnom obliku determinišu i početak 21. veka.

Teme

Film, montaža, umetnost i kič, umetnička i komercijalna produkcija, modernizam i postmodernizam

Predavač

Stanko Crnobrnja
stanko.crnobrnja@fmk.edu.rs

Program

OS: Komunikacije i odnosi sa javnošću
Departman za medije i komunikacije