Socijalna psihologija

By 10.02.2018Kursevi

Socijalna psihologija

Socijalna psihologija posmatra i izučava ličnost u njegovom prirodnom okruženju, u socijalnom i kulturnom kontekstu, gde pripada manjim i većim grupama, povezana je sa drugim ljudima i organizacijama, sa kojima neprekidno komunicira. Pojedinac oblikuje društvo, ali je i socijalni kontekst deo njega, on čini suštinu njegovih vrednosti i obrazaca ponašanja.

Brojni socijalni identiteti formiraju stavove i ponašanje pojedinaca i značajno određuju našu ličnost. Socijalna psihologija empirijski proučava konstrukciju socijalnog sveta i prirodu uticaja socijalnog konteksta na mišljenje, osećanja i ponašanje ljudi. Kako je ličnost pojedinca integrisana u socijalnu sredinu i njome oblikovana? Ova psihološka disciplina proučava socijalnu interakciju na individualnom, grupnom i organizacionom planu. Stečeno znanje podrazumeva zauzimanje kritičkog stava u sagledavanju ličnog iskustva i ponašanja drugih ljudi, kao i razumevanje različitih kulturnih modela. S obzirom da je socijalna psihologija pre svega empirijska nauka, posebno se fokusiramo na primenu metodoloških znanja iz oblasti empirijskih istraživanja na ispitivanje različitih socijalno-psiholoških fenomena, poput pokoravanja autoritetu, konformizma, prve impresije, interpersonalnih odnosa.

Teme

Socijalna psihologija, društvo, socijalna interakcija, grupa, organizacija, autoritet, kultura, kulturni modeli, empirijska metodologija

Predavač

Jasna Milošević Đorđević
jasna.milosevic@fmk.edu.rs

Program

OS: Psihologija
Departman za psihologiju