Socijalni problemi i socijalni rad

By 23.01.2018Kursevi

Socijalni problemi i socijalni rad

Studenti će ovladati teorijskim i empirijskim znanjima o socijalnim problemima, njihovoj prirodi, uzrocima i posledicama, vidovima i sadržajima društvene reakcije i socijalnog rada, kao dela odnosa društva prema socijalnim problemima.

Multidisciplinarno razumevanje prirode socijalnih problema omogućiće različite načine bavljenja prevencijom i sprečavanjem socijalnih problema u praksi, sa posebnim osvrtom na iskustva i puteve prevencije i prevazilaženja socijalnih problema u lokalnoj zajednici i učešća socijalnog rada u tome.

Teme

Socijalni problemi, društvene devijacije, društvene protivrečnosti, društvene krize, marginalizacija, socijalna isključenost, depopulacija, starenje stanovništva, mentalno zdravlje, nasilje u porodici, alkoholizam, zavisnost od droga, HIV i AIDS, izbeglištvo, prisilne migracije, prestupništvo maloletnika, kriminal, siromaštvo, nezaposlenost, suicid.

Predavač

Aleksandra Milićević Kalašić
aleksandra.milicevic.kalasic@fmk.edu.rs

Program

MS: Socijalni rad
Departman za socijalni rad