Start-up i preduzetništvo

By 23.04.2018Kursevi

Start-up i preduzetništvo

Zašto 8 od 10 novih biznisa bude neuspešno? Da li je inovativno preduzetništvo jedini odgovor na veliku nezaposlenost mladih u Srbiji? Kako se osnažiti za sopstveni poslovni poduhvat, priču, ideju, na šta start-up treba da obrati pažnju? Kako funkcioniše kreativni/tehnološki hub?

Start-up i preduzetništvo digitalni marketing FMK

Statistika pokazuje da većina poslovnih poduhvata, posebno tehnoloških startapa, propadne. Razlozi su brojni: od nedostatka finansijskih sredstava, nerazumevanja potreba potrošača, do disfunkcionalnosti tima i nedovoljnog poznavanja tehnika prodaje i marketinga. Na akademskom kursu „Start-up i preduzetništvo“ upoznajemo studente sa teorijom i konceptima preduzetništva, ali i metodologijama i alatima čijom će praktičnom primenom biti osposobljeni da uplove u sopstvene poslovne poduhvate. Savremene metodologije poput Lean startup i Design Thinking, kreativni alati Platno poslovnog modela, Lean Canvas i primena pristupa usmerenog na kupce (User-centric) u razvoju proizvoda/usluge su neke od tema o kojima diskutujemo sa studentima završnih godina osnovnih studija, po uzoru na najmodernije koncepte izučavanja preduzetničke teorije i prakse.
Metodologija izvođenja nastave podrazumeva predavanja i radionice iskusnih konsultanata u primeni ovih alata i metodologija, analize studija slučaja, predavanja uspešnih preduzetnika koji studentima predstavljaju lična poslovna iskustva, i praktičan rad studentata usmeren na rešavanje realnih izazova sa kojima se suočavaju odabrani preduzetnički poduhvati u zemlji.
Plus: pozivi na meet-up i start-up druženja u ICT Hub zajednici!

Teme

Start-up, preduzetništvo, pokretanje sopstvenog biznisa, kreativni/tehnološki habovi

Predavač

Sandra Nešić
sandra.nesic@fmk.edu.rs

Program

OS: Digitalni marketing
Departman za medije i komunikacije