Supervizija u socijalnom radu

By 23.01.2018Kursevi

Supervizija u socijalnom radu

Supervizija socijalnog rada obuhvata znanja i veštine koje se odnose na određenje pojma supervizije i njenih specifičnosti u oblasti socijalnog rada.

Proučavaćemo sadržaje koji obezbeđuju razumevanje pojma, svrhe i značaja supervizije, funkcija i modela, kao i različitih područja i načina primene u socijalnom radu u zavisnosti od potreba profesionalaca i organizacionog konteksta u kome se supervizija odvija.

Teme

Određenja i značaj supervizije u socijalnom radu, ključne faze i oblasti rada u supervizijskom procesu,vrste i modeli supervizije, uspostavljanje supervizijskog odnosa, supervizija kao način za praćenje kvaiteta rada i kao podrška ličnom i profesionalnom razvoju profesionalaca, evaluacija i istraživanja u superviziji.

Predavači

Nevena Čalovska Hercog
nevena.calovska@fmk.edu.rs

Iva Branković
iva.brankovic@fmk.edu.rs

Program

MS: Socijalni rad
Departman za socijalni rad