Teorija eksperimentalne muzike, teatra i performansa

By 02.02.2018Kursevi

Teorija eksperimentalne muzike, teatra i performansa

Na koji način su se muzika, teatar i performans razvijali kroz istoriju, a na koji način su zastupljeni u savremenom umetničkom i svakodnevnom životu? Šta je potrebno da bi jedno delo ostvarilo status eksperimentalnog?

Predmet Teorija eksperimentalne muzike, teatra i performansa baviće se upravo ovakvim, ali brojnim drugim temama iz oblasti izvođačkih umetnosti. Muzika, teatar i performans oduvek su privlačili svojom neposrednošću – kao izvođačke prakse, one se materijalizuju direktno pred okom i uhom publike – stoga publika i izvođač čine jedno, simultano prisutno telo u umetničkom činu.

Teme

Muzika, teatar, performans, izvođačke prakse, publika

Predavač

Prof. dr Žarko Cvejić
zarko.cvejic@fmk.edu.rs

Program

Master studije transdisciplinarne humanistike i teorije umetnosti
Departman za humanistiku i teoriju umetnosti i medija

Srodni kursevi

Leave a Reply