Teorija simboličkih formacija: ideologija, kultura i umetnost

By 12.02.2018Kursevi

Teorija simboličkih formacija: ideologija, kultura i umetnost

Simboličke formacije su okviri u kojima se izvršavaju različite delatnosti (prakse) u datom istorijskom momentu. One nude smisao kojim se rukovode individualni i kolektivni akteri epoha, klasa, grupa i sl. Predmet nudi alternativan pogled na istoriju evropskih simboličkih formacija.

Počev od primera arhaične i klasične antike, antičke i klasicističke tragedije do modernih i savremenih umetničkih praksi, kurs prati različite načine na koje se ekonomske, političke, ideološke, kulturne i umetničke prakse uzajamno artikulišu, antagonizuju, razvezuju i nanovo artikulišu unutar uvek nestabilnih simboličkih formacija. Simboličke formacije tako se posmatraju kao ključno društveno vezivo putem koga se proizvodi učinak društva kao celine, ali i kao mesto društvenog sukoba gde podređene i potisnute društvene grupe mogu iskazati svoje protivljenje, uneti rascep u društveni konsenzus i proizvesti nacrt drugačijeg društvenog projekta.

Teme

Ideologija, kultura, umetnost

Predavači

Rastko Močnik
rastko.mocnik@fmk.edu.rs

Rade Pantić
rade.pantic@fmk.edu.rs

Program

MS: Kritičke studije politike
Departman za studije politike

Povezani kursevi

Leave a Reply