Teorijski pristupi Jugoslaviji: od periferije ka socijalizmu

By 14.10.2020Kursevi

Teorijski pristupi Jugoslaviji:
od periferije ka socijalizmu

Suočavanje sa savremenim društvenim problemima zahteva kritičku teorijsku analizu prošlosti. Kurs prilazi istoriji predratne i poratne Jugoslavije iz istorijsko-materijalističke perspektive. Zato postavlja temeljna pitanja, na koja bi trebalo odgovoriti kako bi se uopšte moglo pristupiti izučavanju te istorije.

Koji su preduslovi prelaska u kapitalizam? Da li buržoazija i kapitalisti pripadaju istoj društvenoj klasi? Kakav je bio klasni karakter Francuske revolucije? Kakve kombinacije načina proizvodnje iziskuje neravnomerni razvoj na periferiji kapitalističkog svetskog sistema? Kakvi obrasci zavisnog razvoja proizilaze iz nacionalnih privrednih politika na periferiji? Ova problematika uspostavlja nov okvir koji dovodi u pitanje opšte prihvaćene interpretacije Jugoslavije. Da li je predratna Jugoslavija bila kapitalistička društvena formacija? Kakav je oblik poprimala klasna dominacija u predratnoj Jugoslaviji? Kakav je bio tip eksploatacije i koje klase su bile eksploatisane? Da li se poratna Jugoslavija može smatrati socijalističkim društvom? Koje društvene grupe su bile vladajuće? Kakvi su bili odnosi između plana i tržišta, a kakvi oni između države i samoupravljanja? Kakve su bile klasne dinamike u poratnoj Jugoslaviji? Koji ideološki procesi su se odvijali i kakve kulturne prakse su bile zastupljene? Cilj kursa je da izmesti analizu istorije Jugoslavije od ideoloških narativa modernizacije putem modela pristizanja zapadnog kapitalizma i da je otvori ka problematici kompleksnosti neravnomernog i kombinovanog razvoja.

Teme

Istorija jugoslavije, ideološki narativi, socijalizam, modernizacija, kapitalizam

Predavači

Rastko Močnik
rastko.mocnik@fmk.edu.rs

Rade Pantić
rade.pantic@fmk.edu.rs

Program

MS: Kritičke studije politike
Departman za studije politike