Transdisciplinarna humanistika i teorija umetnosti

By 06.12.2017Kursevi

Transdisciplinarna humanistika i teorija umetnosti

Pitanje transdisciplinarne humanistike žarište je trenutno najaktuelnije rasprave u oblasti studija humanistike – naime, šta se dešava sa humanistikom i humanističkim naukama u savremenom dobu medija, tehnologije i tržišnih ekonomija?

Da li smo i dalje u dobu krize humanistike, ili je transdisciplinarna, primenljiva i primenjena humanistika koja se odmiče od nekadašnjih tvrdih disciplina i približava pitanjima savremenog čoveka moguće rešenje date krize? Ovaj predmet pruža neke od odgovora i strateških rešenja na ponuđena pitanja, polazeći iz perspektive teorije umetnosti i studija medija i kulture.

Teme

Transdisciplinarnost, humanistika, teorija umetnosti, studije medija

Predavač

Prof. dr Miško Šuvaković
miodrag.suvakovic@fmk.edu.rs

Program

Master studije transdisciplinarne humanistike i teorije umetnosti
Departman za humanistiku i teoriju umetnosti i medija