Uvod u međunarodne odnose

By 25.01.2018Kursevi

Uvod u međunarodne odnose

Uvod u izučavanje najvažnijih pitanja i trendova u savremenim međunarodnim odnosima, kroz koji će se studenti upoznati sa ključnim konceptima i teorijama nauke o međunarodnim odnosima, kao i sa faktorima, subjektima i novim akterima.

Ovaj kurs će studentima omogućiti da bolje razumeju osnovne probleme, kao i etičke i političke dileme u modernoj svetskoj politici. Proučavaćemo međunarodnu bezbednost, krizna žarišta, sprečavanje i miroljubivo rešavanje konflikata, kao i međunarodno pravo, uključujući univerzalna ljudska prava, humanitarno i međunarodno krivično pravo. Poseban fokus je na ulozi diplomatije i međunarodnih organizacija u rešavanju globalnih problema i jačanju međunarodne saradnje. Po završetku kursa studenti će poznavati i razumeti osnovnu problematiku globalnih međunarodnih odnosa i biti pripremljeni da kritički i samostalno proučavaju i analiziraju relevantna pitanja i teme.

Teme

Međunarodna bezbednost, krizna žarišta, sprečavanje konflikata, međunarodno pravo, univerzalna ljudska prava, diplomatija, međunarodne organizacije

Predavač

Miloš Strugar
milos.strugar@fmk.edu.rs

Program

OS: Studije politike
Departman za studije politike

Povezani kursevi

Uvod u političke nauke

Međunarodna diplomatija

Globalna istorija političkih sistema