Uvod u teoriju medija i komunikacija

By 14.12.2017Kursevi

Uvod u teoriju medija i komunikacija

Otvorićemo pitanje statusa medija i komunikacija u savremenom dobu, kao i razumevanja razvoja medijske kulture i komunikacijskih praksi u odnosu na njihovu današnju funkciju.

Ideja kursa je da upozna studente sa teorijama medija i komunikacija primenljivim na odabrane profesionalne orijentacije.

Teme

Medijasfera, mediologija, umetnost, fotografija, televizija, tehnološko društvo, vrući i hladni mediji, virtuelno, kodiranje, dekodiranje

Predavač

Ana Došen
ana.dosen@fmk.edu.rs

Dragana Stojanović
dragana.stojanovic@fmk.edu.rs

Program

OS: Komunikacije i odnosi sa javnošću
Departman za medije i komunikacije