Veb analitika i merenje učinka digitalnih kampanja

By 22.08.2018Kursevi

Veb analitika i merenje učinka digitalnih kampanja

Ne postoji kompanija ili marketinška agencija na svetu koja ne želi da zna efekat svojih aktivnosti. Da li je u pitanju kupovina, novi abonent, gledanje video sadržaja, preuzimanje brošure ili deljenje sadržaja (share) – u marketingu se sve svodi na to kakav ili koji je efekat.

Kada umete da merite efekat marketinških aktivnosti i razumete elemente merenja učinka digitalnih kampanja, postaćete osoba koju ljudi u biznisu slušaju. Zato što umete da prevedete marketing aktivnosti u jezik biznisa i razgovarate sa menadžmentom na istom nivou.

Cilj kursa je prolazak kroz praktične primere merenja učinka marketinških aktivnosti, pravljenje marketing plana, preuzimanje uloge marketing menadžera, kako bi studenti na budućem radnom mestu uspešno rešili izazove koje im biznis nameće.

Pristup merenju ne zavisi od uređaja, platforme ili veb sajta, već isključivo od mašte i razumevanja osnovih principa poslovanja – šta treba i kako treba uložiti, kako bi se investicija vratila.

Teme

Privatnost podataka, GDPR, marketing budžeti, Google Analitika, Piwik, veb sajtovi (desktop/mobilni), internet oglašavanje, društvene mreže, internet pretraživači, način merenja, plan oglašavanja, uzorkovanje podataka, mobilne platforme.

Predavač

Ivan Rečević
ivan.recevic@fmk.edu.rs

Program

OS: Digitalni marketing
Departman za medije i komunikacije