Vizuelizacija podataka

By 28.11.2017Kursevi

Vizuelizacija podataka

Šta su podaci a šta informacije? Kako se baze podataka, teorije i istraživanja predstavljaju vizuelno? Koji je odnos između strukture u podacima i vizuelne kompozicije? Šta je nauka o podacima (Data Science) a šta umetnost zasnovana na podacima (Data Art)?

vizuelizacija podataka na departmanu za digitalne umetnosti na fakultetu za medije i komunikacije

Zašto je razumevanje statistike važno za dizajnere? Kako da shvatimo i predstavimo skupove podataka koji su multidimenzionalni? Šta su tekstualni, šta temporalni a šta geografski podaci? Mogu li vizuelizacije podataka biti i analogne, ne samo digitalne? Napokon, zašto su vizuelizacije podataka važne za današnju epohu i kako nam mogu pomoći da bolje razumemo umrežen svet?

Koje digitalne alate možemo da koristimo za kreiranje i predstavljanje sadržaja u digitalnom okruženju? Da li grafikoni, dijagrami i mape mogu da budu umetnička dela? Kako se kreiraju dinamički interfejsi? Kroz strukturalnu analizu savremenih praksi, istraživanje i upotrebu kompjuterskih i digitalnih tehnologija istražićemo nove načine za reprezentaciju znanja i istraživanja.  

Teme

Interaktivni dizajn, novi mediji, dizajn interfejsa, vizuelizacija podataka, digitalni mediji, infografika, dizajn informacija, information design

Predavač

prof. um. Isidora Nikolić
isidora.nikolic@fmk.edu.rs

Program

MS: Digitalne umetnosti
Departman za digitalne umetnosti