Zločin, rod i mediji

By 19.07.2018Kursevi

Zločin, rod i mediji

Odakle fascinacija nasiljem i zločinom u medijima i kakve veze rodnost ima sa tim? Kakvu ulogu mediji imaju u razumevanju zločina? Tragaćemo za primerima na televiziji, filmu i popularnim TV serijama, u video spotovima, reklamama i kampanjama i preispitati nasilje motivisano rodnim pozicijama i odrednicama.

Zločin, rod i mediji - Kurs na FMK

Studenti će razumeti važnost uloge medija u radu sa pitanjima zločina i nasilja i izgraditi stav o odgovornosti koju mediji imaju u konstrukciji ideje o zločinu ili nasilju u društvu.

Teme

Zločin, nasilje, rod, mediji, identitet, društvo

Predavač

Dragana Stojanović
dragana.stojanovic@fmk.edu.rs

Program

OS: Socijalni rad
Departman za socijalni rad