Master studije

Studijski program na master akademskim studijama traje dva/tri semestra, odnosno četiri semestra (3+1), na kojima se stiče 60 ESPB odnosno 120 ESPB kredita, u zavisnosti od broja kredita koje su studenti stekli tokom osnovnih studija. Po završetku studija, studenti stiču zvanje “master”.

Komunikacije i odnosi sa javnošću

Uspeh i prepoznatljivost svake organizacije i brenda danas su u rukama stručnjaka za odnose sa javnošću. Na master progamu proučavamo sve aspekte komunikacije. Studenti stiču teorijska znanja i veštine iz domena primenjenih komunikacija, razumeju probleme komunikacije u različitim kontekstima i obrazuju se za profesionalno bavljenje internim i eksternim komunikacijama organizacije ili kompanije.

Više informacija

Upravljanje ljudskim resursima

Stručnjaci u oblasti upravljanja ljudskim resursima sastavni su deo svake savremene organizacije, korporacije i agencije. Program obezbeđuje potrebna znanja i veštine za rad konsultanta u privatnoj praksi, kao i sposobnost rada u korporativnom okruženju. Tokom studija stiču se kompetencije koje će omogućiti studentima da primene inovativne metode i tehnike HR i liderstva, coaching-a, karijernog savetovanja i psihološkog procenjivanja zaposlenih.

Više informacija

Kreativne industrije

Master program je namenjen diplomiranim studentima društveno-humanističkih nauka, kao i studentima umetničkih fakulteta koji žele da prodube svoja znanja i steknu specifične veštine u oblastima kreativnih industrija i komunikacija.

Više informacija

TV serije: kreativni proces

Novi master program na FMK je osmišljen tako da omogući sticanje praktičnih veština i teorijskih znanja iz domena kreacije i produkcije visokokvalitetnih audiovizuelnih sadržaja za televiziju kao i sticanje specifičnih stručnih znanja koja omogućavaju da se nakon završenih studija student profesionalno bavi poslovima iz širokog raspona zanimanja, kao što su: kreator TV serija, producent, kreativni producent (showrunner), scenarista, urednik TV programa, programski direktor, kreativni direktor, skript konsultant, naučni istraživač i profesionalni trener edukator iz oblasti kreacije televizijskih serija.

Više informacija

Primenjena psihologija

Master program je namenjen diplomiranim studentima humanističkih nauka koji žele da prodube svoja znanja iz psihologije i steknu specifične veštine u oblastima kliničke psihologije, psihoterapije, psihosocijalnog savetovanja, psihologije obrazovanja i istraživanja. Program omogućava izgradnju kompetencija koje su specifično vezane za praktičan rad psihologa, od bazičnih teorijskih znanja ka primeni, uvežbavanju i usavršavanju stečenih veština.

Više informacija

Politička psihologija

Politički akteri današnjice duboko su svesni važnosti psihologije u oblikovanju društva i delovanju pojedinaca. Studijski program se fokusira na pitanja funkcionisanja političkih ideologija, pravde i nejednakosti, formiranja javnog mnjenja, političkih konflikata i nasilja. Kroz master program studenti će razviti teorijsko i praktično znanje izučavajući odnose među grupama, individualne i kolektivne stavove, povezanost ideologije i psihologije ličnosti.

Više informacija

Socijalni rad

Master studije socijalnog rada omogućavaju sticanje savremenih znanja i profesionalnih veština za bavljenje socijalnim potrebama i unapređenjem socijalnog položaja društva. Razvijamo naučna i stručna znanja kako studenata, tako i zaposlenih u organizacijama kojima je prioritet rad u oblasti zaštite dece i omladine, porodica, starih lica, osoba sa invaliditetom, siromašnih i marginalizovanih grupa.

Više informacija

Studije politike i međunarodni odnosi

Interdisciplinarni master program aktivno uključuje studente i studentkinje u kritičko razmatranje opšte prisutnih političkih problema, i u teorijske diskusije na polju globalne politike, komparativne politike, međunarodnih odnosa, studija (post)konflikta, građanstva i društvenih pokreta, feminističke teorije, umetnosti i kulture i njihove uloge u društvu i politici, i urbanih kritičkih studija.

Više informacija

Prijemni ispit za upis u školsku 2021/22. godinu je organizovan online.
Prijemni ispiti za sve programe master studija
(izuzev programa TV serije: kreativni proces) će se održati 21. septembra u 14 časova.

Otvoreni ekran na FMK za sve zainteresovane studente održava se svake subote od 11 do 12 časova putem Google Meet platforme.

Fakultet za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd
060/2626 474
069/2626 474
fmk@singidunum.ac.rs