Master studije

Studijski program na master akademskim studijama traje dva/tri semestra, odnosno četiri semestra (3+1), na kojima se stiče 60 ESPB odnosno 120 ESPB kredita, u zavisnosti od broja kredita koje su studenti stekli tokom osnovnih studija. Po završetku studija, studenti stiču zvanje “master”.

Komunikacije i odnosi sa javnošću

Uspeh i prepoznatljivost svake organizacije i brenda danas su u rukama stručnjaka za odnose sa javnošću. Na master progamu proučavamo sve aspekte komunikacije. Studenti stiču teorijska znanja i veštine iz domena primenjenih komunikacija, razumeju probleme komunikacije u različitim kontekstima i obrazuju se za profesionalno bavljenje internim i eksternim komunikacijama organizacije ili kompanije.

Više informacija

Upravljanje ljudskim resursima

Stručnjaci u oblasti upravljanja ljudskim resursima sastavni su deo svake savremene organizacije, korporacije i agencije. Program obezbeđuje potrebna znanja i veštine za rad konsultanta u privatnoj praksi, kao i sposobnost rada u korporativnom okruženju. Tokom studija stiču se kompetencije koje će omogućiti studentima da primene inovativne metode i tehnike HR i liderstva, coaching-a, karijernog savetovanja i psihološkog procenjivanja zaposlenih.

Više informacija

Kreativne industrije

Master program je namenjen diplomiranim studentima društveno-humanističkih nauka, kao i studentima umetničkih fakulteta koji žele da prodube svoja znanja i steknu specifične veštine u oblastima kreativnih industrija i komunikacija.

Više informacija

TV serije: kreativni proces

Novi master program na FMK je osmišljen tako da omogući sticanje praktičnih veština i teorijskih znanja iz domena kreacije i produkcije visokokvalitetnih audiovizuelnih sadržaja za televiziju kao i sticanje specifičnih stručnih znanja koja omogućavaju da se nakon završenih studija student profesionalno bavi poslovima iz širokog raspona zanimanja, kao što su: kreator TV serija, producent, kreativni producent (showrunner), scenarista, urednik TV programa, programski direktor, kreativni direktor, skript konsultant, naučni istraživač i profesionalni trener edukator iz oblasti kreacije televizijskih serija.

Više informacija

Primenjena psihologija

Master program je namenjen diplomiranim studentima humanističkih nauka koji žele da prodube svoja znanja iz psihologije i steknu specifične veštine u oblastima kliničke psihologije, psihoterapije, psihosocijalnog savetovanja, psihologije obrazovanja i istraživanja. Program omogućava izgradnju kompetencija koje su specifično vezane za praktičan rad psihologa, od bazičnih teorijskih znanja ka primeni, uvežbavanju i usavršavanju stečenih veština.

Više informacija

Politička psihologija

Politički akteri današnjice duboko su svesni važnosti psihologije u oblikovanju društva i delovanju pojedinaca. Studijski program se fokusira na pitanja funkcionisanja političkih ideologija, pravde i nejednakosti, formiranja javnog mnjenja, političkih konflikata i nasilja. Kroz master program studenti će razviti teorijsko i praktično znanje izučavajući odnose među grupama, individualne i kolektivne stavove, povezanost ideologije i psihologije ličnosti.

Više informacija

Socijalni rad

Master studije socijalnog rada omogućavaju sticanje savremenih znanja i profesionalnih veština za bavljenje socijalnim potrebama i unapređenjem socijalnog položaja društva. Razvijamo naučna i stručna znanja kako studenata, tako i zaposlenih u organizacijama kojima je prioritet rad u oblasti zaštite dece i omladine, porodica, starih lica, osoba sa invaliditetom, siromašnih i marginalizovanih grupa.

Više informacija

Studije politike i međunarodni odnosi

Interdisciplinarni master program aktivno uključuje studente i studentkinje u kritičko razmatranje opšte prisutnih političkih problema, i u teorijske diskusije na polju globalne politike, komparativne politike, međunarodnih odnosa, studija (post)konflikta, građanstva i društvenih pokreta, feminističke teorije, umetnosti i kulture i njihove uloge u društvu i politici, i urbanih kritičkih studija.

Više informacija

Prijemni ispit za upis u školsku 2021/22. je organizovan online. Junski upisni rok na Fakultetu za medije i komunikacije će se održati 17. juna 2021. godine.

Otvoreni ekran na FMK za sve zainteresovane studente održava se svake subote od 11 do 12 časova putem Google Meet platforme.

Fakultet za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd
060/2626 474
069/2626 474
fmk@singidunum.ac.rs