Master studije

Studijski program na master akademskim studijama traje dva/tri semestra, odnosno četiri semestra (3+1), na kojima se stiče 60 ESPB odnosno 120 ESPB kredita, u zavisnosti od broja kredita koje su studenti stekli tokom osnovnih studija. Po završetku studija, studenti stiču zvanje “master”.

Komunikacije i odnosi sa javnošću

Uspeh i prepoznatljivost svake organizacije i brenda danas su u rukama stručnjaka za odnose sa javnošću. Na master progamu proučavamo sve aspekte komunikacije. Studenti stiču teorijska znanja i veštine iz domena primenjenih komunikacija, razumeju probleme komunikacije u različitim kontekstima i obrazuju se za profesionalno bavljenje internim i eksternim komunikacijama organizacije ili kompanije.

Više informacija

Upravljanje ljudskim resursima

Stručnjaci u oblasti upravljanja ljudskim resursima sastavni su deo svake savremene organizacije, korporacije i agencije. Program obezbeđuje potrebna znanja i veštine za rad konsultanta u privatnoj praksi, kao i sposobnost rada u korporativnom okruženju. Tokom studija stiču se kompetencije koje će omogućiti studentima da primene inovativne metode i tehnike HR i liderstva, coaching-a, karijernog savetovanja i psihološkog procenjivanja zaposlenih.

Više informacija

Mediji, umetnost i nove tehnologije

Interdisciplinarni master program omogućava unapređivanje kreativnog delovanja i kritičkog mišljenja u oblastima vizuelne umetnosti, fotografije, filma, dizajna, zvuka i dizajna igara. Specifičnost ovog programa je povezivanje praktičnih veština sa teorijskim znanjima kao sastavnim delom umetničkog, medijskog i kulturnog delovanja, istraživanje kontekstualnih okvira kao što su javni prostori, društvene mreže i online platforme, ali i upoznavanje sa digitalnim alatima za istraživanje u umetnosti poput vizuelizacije podataka, upotrebe softvera za istraživanje i programiranja kao postupka u realizaciji umetničkog rada.

Više informacija

Kreativno izdavaštvo i žurnalizam

Suočeni sa neprekidnim promenama u medijima i izdavaštvu, profesionalci tragaju za novim platformama izražavanja. Studijski program nudi studentima znanja i veštine iz oblasti kreativnog i kritičkog pisanja, dizajna, uređivanja, promocije i distribucije publikacija. Osim što upoznaju tradicionalne forme izdavaštva (knjige, časopisi, novine, itd.), studenti su osposobljeni za rad u novom medijskom okruženju, koje obuhvata formate kao sto su multimedija, nezavisno novinarstvo i izdavaštvo, data žurnalizam, print-on-demand i drugi. 

Više informacija

Primenjena psihologija

Master program je namenjen diplomiranim studentima humanističkih nauka koji žele da prodube svoja znanja iz psihologije i steknu specifične veštine u oblastima kliničke psihologije, psihoterapije i psihologije obrazovanja. Program omogućava izgradnju kompetencija koje su specifično vezane za praktičan rad psihologa, od bazičnih teorijskih znanja ka primeni, uvežbavanju i usavršavanju stečenih veština.

Više informacija

Politička psihologija

Politički akteri današnjice duboko su svesni važnosti psihologije u oblikovanju društva i delovanju pojedinaca. Studijski program se fokusira na pitanja funkcionisanja političkih ideologija, pravde i nejednakosti, formiranja javnog mnjenja, političkih konflikata i nasilja. Kroz master program studenti će razviti teorijsko i praktično znanje izučavajući odnose među grupama, individualne i kolektivne stavove, povezanost ideologije i psihologije ličnosti.

Više informacija

Digitalne umetnosti

Uvidom u specifičnosti savremenog umreženog sveta, master program Digitalne umetnosti studentima pruža mogućnost da prošire okvire svojih struka, ovladaju jezicima novih medija i povežu umetnička i naučna znanja, kako bi postali uspešniji umetnici, dizajneri, istraživači i autori.

Više informacija

Socijalni rad

Master studije socijalnog rada omogućavaju sticanje savremenih znanja i profesionalnih veština za bavljenje socijalnim potrebama i unapređenjem socijalnog položaja društva. Razvijamo naučna i stručna znanja kako studenata, tako i zaposlenih u organizacijama kojima je prioritet rad u oblasti zaštite dece i omladine, porodica, starih lica, osoba sa invaliditetom, siromašnih i marginalizovanih grupa.

Više informacija

Kritičke studije politike

Interdisciplinarni master program aktivno uključuje studente i studentkinje u kritičko razmatranje opšte prisutnih političkih problema, i u teorijske diskusije na polju globalne politike, komparativne politike, međunarodnih odnosa, studija (post)konflikta, građanstva i društvenih pokreta, feminističke teorije, umetnosti i kulture i njihove uloge u društvu i politici, i urbanih kritičkih studija.

Više informacija

Međunarodni odnosi i diplomatija

Međunarodni odnosi i diplomatija utiču na rat i mir, sukobe i saradnju, bogatstvo i siromaštvo, moć i društvene promene, kao i ponašanja globalnih aktera – od država, do predsednika, do korporacija. Na ovom master programu studenti stiču teoretske i praktične alate koji su im neophodni kako bi se suočili sa najvažnijim međunarodnim izazovima 21. veka.

Više informacija

Studije transdisciplinarne humanistike i teorije umetnosti

Savremena humanistika i teorija umetnosti napuštaju svoje monodisciplinarno područje i sve više postaju otvoreni za uticaje novih, njima tradicionalno nepoznatih pristupa i metoda. U otvorenoj atmosferi slobodne razmene znanja profesora i studenata tragamo za novim načinima razumevanja umetnosti, kulture i medija.

Više informacija

Kontakt

Fakultet za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 474
fmk@singidunum.ac.rs