Master studije:
Kreativne industrije

Master program je namenjen diplomiranim studentima društveno-humanističkih nauka, kao i studentima umetničkih fakulteta koji žele da prodube svoja znanja i steknu specifične veštine u oblastima medija, komunikacija i novih tehnologija, digitalnih umetnosti, izdavaštva, transdisciplinarne humanistike i teorije umetnosti.

Kreativne industrije Fakultet za medije i komunikacije

Ovaj istraživački i eksperimentalni master program studentima nudi mogućnost transdisciplinarnog povezivanja i proučavanja kroz četiri studijska modula:

Upis

Za upis na master studije konkurišu kandidati koji su tokom prethodnog školovanja ostvarili 240 ESPB ili diplomirali po starom zakonu. Prijemni ispit čini razgovor sa komisijom, na koji ćemo vas pozvati nakon što popunite i pošaljete prijavu za upis.

Kursevi

Izabrani kursevi:

Kreativne industrije: globalna komparativna analiza
Startap i preduzetništvo
Dizajn i vizuelne komunikacije
Legalni okviri kreativnih industrija
Novi biznis modeli u kreativnim industrijama
Kreativna direkcija
Interaktivne instalacije
Programiranje za neprogramere
Produkcija filma i TV serije
Kreativno i kritičko pisanje
Dizajn i budućnost izdavaštva
Filozofija u kontekstu umetnosti
Kritička teorija novih medija
Politika umetnosti
Popularna kultura i izvođačke umetnosti
Eksperimentalna muzika i teatar

Profesori

Prof. dr Miško Šuvaković
više o predavaču

Prof. dr Dubravka Đurić
više o predavaču

Prof. dr Nataša Teofilović
više o predavaču

Prof. dr Sandra Nešić
više o predavaču

Prof. dr Dragana Stojanović
više o predavaču

Doc. dr Luka Bešlagić
više o predavaču

Lazar Džamić
više o predavaču

Prof. dr Jovan Čekić
više o predavaču

Prof. um. Borut Vild
više o predavaču

Prof. dr Žarko Cvejić
više o predavaču

Prof. dr Ana Petrov
više o predavaču

Doc. dr Oleg Jeknić
više o predavaču

Doc. dr Uroš Krčadinac
više o predavaču

Doc. dr Jakov Munižaba
više o predavaču

Prof. dr Angelina Milosavljević
više o predavaču

Prof. dr Maja Stanković
više o predavaču

Prof. dr Tatjana Rosić
više o predavaču

Prof. dr Andrija Filipović
više o predavaču

Doc. dr Janko Međedović
više o predavaču

Voja Žanetić
više o predavaču

Snežana Penev
više o predavaču

Kontakt

MS: Kreativne industrije
Fakultet za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 474
fmk@singidunum.ac.rs