02.12.2023 / Dragana Došić


Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Od 1992. godine, 3. decembar je dan koji nas podseća koliko je važno da razgovaramo o jednoj od najosetljivijih društvenih grupa koja čini oko 15 posto svetske populacije, a 10 posto stanovništva Srbije. Reč je o osobama sa invaliditetom, čija je društvena pozicija i dalje veoma ugrožena.

Ovogodišnji Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava slogan: „Ujedinjeni u akciji radi spasavanja i ostvarivanja ciljeva održivog razvoja, za, sa i od strane osoba sa invaliditetom“ („United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities“). Današnji dan igra ključnu ulogu u podizanju svesti o izazovima sa kojima se osobe s invaliditetom svakodnevno suočavaju, zagovarajući njihove potrebe i prava na aktivno i ravnopravno uključivanje u sve sfere društvenog života. Takođe, pokreće i neke teme od važnog značaja, kao što su pravo na obrazovanje bez diskriminacije, inkluzivnije zapošljavanje, pristupačnost prostora, informacija i tehnologije.

Potrebe ove populacije nisu posebne, već su ispoljene i ispunjene na različite načine. Za nas, biti poseban znači odvažiti se i, uz izvesnu dozu hrabrosti, prevazići prepreke koje nam se nađu na putu.

Zato, u duhu ovog dana, Fakultet za medije i komunikacije sa zadovoljstvom najavljuje uspešan početak mentorske prakse iz oblasti digitalnog marketinga, namenjene mladima sa invaliditetom koji su prethodno završili obuku. Praksa ima za cilj da ih osnaži da dostignu svoj puni potencijal i ostvare svoje snove.

Verujemo u snagu i posvećenost ovih mladih ljudi. Zajedno gradimo budućnost jednakih mogućnosti za sve! Budimo jednako različiti, ne samo 3. decembra, već 365 dana u godini!

Dragana Došić, diplomirani profesor jezika i književnosti, aktivistkinja i polaznica mentorske prakse iz oblasti digitalnog marketinga na FMK.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.