15.05.2024 / Vera Despotović


Danas se obeležava Međunarodni dan porodice

Ovo je prilika da se istakne važnost porodičnih vrednosti i podrške porodicama širom sveta, kao i da se promovišu politike i inicijative koje unapređuju dobrobit porodica u različitim zajednicama. Ovaj dan može da nas podseti na važnu ulogu porodice u društvu i da su vrednosti kao što su međusobno poštovanje, podrška i briga za najbliže univerzalne vrednosti koje treba negovati u svim kulturama i društvima. Porodica pruža osnovnu podršku, ljubav i sigurnost, što je od suštinske važnosti za dobrobit svakog člana društva. Mnogobrojna istraživanja i studije pokazuju da jake i stabilne porodične veze imaju pozitivan uticaj na mentalno, emocionalno i fizičko zdravlje svakog člana porodice, kako tokom odrastanja tako i u kasnijim godinama života. Stoga, ulaganje u jačanje porodičnih odnosa omogućava i šire društvene benefite.

Treba uvažiti i raznovrsnost porodica jer se one danas sastoje od različitih oblika i struktura. U velikoj meri je promenjena tradicionalna forma porodice. Sve veći porast je jednoroditeljskih porodica, porodica usvojitelja ili hranitelja, porodica sa istopolnim roditeljima, proširenih porodica sa više generacija, porodica nastalih kroz različite oblike partnerstava i brakova, porodica sa transrodnim članovima i mnogih drugih varijacija. Sve su veće slobode i izbori u pogledu porodičnog života i raznovrsnost u životnim stilovima odraslih, tako da nastaju i različite forme. Raznolikost porodica takođe obuhvata različite kulturne i tradicionalne prakse koje oblikuju porodične odnose. Realnost je takva da imamo različita porodična iskustva, a opet dominiraju očekivanja društva da se zadrži tradicionalni pristup i da funkcionišemo po starom. Taj raskorak pravi problem u praksi jer se ne uvažava realnost i raznolikost u životnim izborima i u novim formama porodičnog života.

Osim naglašavanja značaja porodice, ne smemo zanemariti i pitanje zajedničke odgovornosti društva u celini, kako za očuvanje porodičnih vrednosti, tako i za pružanje podrške porodicama u svakodnevnim izazovima. Da bi porodica mogla da obavlja ovako složene zadatke, potrebna joj je snažna podrška u zajednici koja se može ostvariti kroz politike koje olakšavaju ravnotežu između porodičnog i profesionalnog života, pristup zdravstvenim uslugama i obrazovanju, ekonomska sredstva, kao i konkretne akcije i inicijative koje uključuju pojedince, institucije i zajednicu u celini koje pomažu porodicama da ostvare svoje potencijale. Zajednice bi trebalo da kreiraju mrežu podrške koja može biti od vitalnog značaja za porodice i da obezbede prilagođene resurse i usluge koji odgovaraju potrebama porodica, kao što su centri za decu, savetovališta za roditelje, grupe podrške za roditelje i decu, pristup zdravstvenim uslugama, obrazovanje o roditeljstvu, i drugi oblici podrške.

Ukoliko želimo da ojačamo i podržimo porodice u njihovom funkcionisanju, važno je da poštujemo i cenimo različite kulturne pozadine i tradicije koje utiču na oblikovanje porodičnih vrednosti i običaja. Naglašavanje važnosti raznolikosti porodica znači promovisanje inkluzivnog i poštovanja svih porodica, bez obzira na njihov oblik, veličinu, boju kože, versku pripadnost, seksualnu orijentaciju ili druge karakteristike, jer svaka porodica ima pravo na srećan i podržavajući porodični život, kao i pravo da bude tretirana sa poštovanjem i jednakim pristupom resursima i uslugama koje podržavaju porodičnu dobrobit. Ovo je prilika i da se istakne važnost prevencije i borbe protiv nasilja u porodici, jer bi porodica trebalo da bude sigurno i podržavajuće okruženje za sve članove.

Za kraj bih istakla da snaga i otpornost porodica (na razne izazove) ne dolazi sama od sebe, već je ona i društveno uslovljena. Ukoliko očekujemo da porodica funkcionalno obavlja svoje važne uloge za dobrobit svojih članova i društava u celini, one treba da žive u okolnostima koje podrazumevaju pre svega ekonomsku sigurnost, zatim političku stabilnost i odgovarajuće mere podrške i prevencije u zajednici. Koliko smo mi kao društvo spremni i odgovorni da pokažemo ovakav stepen podrške našim porodicama?

Doc. dr Vera Despotović

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.