10.10.2020 / Aleksandra Milićević Kalašić


Mentalno zdravlje za sve: veće ulaganje – veći pristup

10.oktobar 2020: Svetski dan mentalnog zdravlja

Mentalno zdravlje je osnova zdravlja ljudi i zajednica, povezano sa ličnim razvojem čoveka, kao i društvenim i ekonomskim razvojem. Mentalno zdravlje Svetska zdravstvena organizacija (SZO) definiše kao stanje dobrobiti u kome pojedinac ostvaruje svoje potencijale, može se nositi s normalnim životnim stresom, može raditi produktivno i plodno i sposoban je da pridonosi zajednici (SZO; 2001). Duševno zdravlje deo je opšteg zdravlja, a ne samo odsustvo bolesti. Dobro mentalno zdravlje je sposobnost osobe da misli, uči i živi sa sopstvenim emocijama i reakcijama drugih. Loše mentalno zdravlje je povezano sa smanjenom mogućnošću za socijalnom uspešnošću. Loši socijalni uslovi kao siromaštvo, nasilje i diskriminacija negativno utiču na mentalno zdravlje.

Skoro milijardu ljudi živi sa nekim mentalnim poremećajem, tri miliona ljudi umre svake godine od posledica zloupotrebe alkohola, dok na svakih 40 sekundi jedna osoba izvrši samoubistvo. Osobe koje pate od težih duševnih poremećaja umiru i 10 do 20 godina ranije od ljudi u opštoj populaciji. Pored toga, pandemija COVID-19 koja je pogodila milijarde ljudi širom sveta, ostavila je dugoročne posledice po mentalno zdravlje.

Po podacima Instituta za javno zdravlje Srbije ,,Milan Jovanović Batut“, iz 2013.godine, u Srbiji je 539013 ljudi dijagnostikovano sa nekom vrstom mentalnog poremećaja na primarnom nivou zdravstvene zaštite (MKB-10; F00-F99) tj.  svaka 10.  osoba u opštoj populaciji Srbije ima neke smetnje mentalnog zdravlja. Najčešći su stresom izazavani i somatoformni poremećaji, dok su poremećaji raspoloženja na drugom mestu. Ovogodišnja kampanja povodom obeležavanja Svetskog dana mentalnog zdravlja organizuje se na inicijativu Svetske federacije za mentalno zdravlje, organizacije Ujedinjeni za globalno zdravlje i Svetske zdravstvene organizacije u partnerstvu sa ministarstvima zdravlja i organizacijama civilnog društva širom sveta. Ove godine je obeležavanje Svetskog dana mentalnog zdravlja, uz slogan: „Pokret za mentalno zdravlje: hajde da investiramo u mentalno zdravlje”, posvećeno zagovaranju za povećanje investicija u mentalno zdravlje, s obzirom na činjenicu da zemlje troše u proseku samo 2% budžeta namenjenog zdravlju na unapređenje mentalnog zdravlja. Obeležavanje Dana mentalnog zdravlja bi trebalo da doprinese podizanju svesti o pitanjima mentalnog zdravlja, razbijanju stigme u odnosu na osobe sa mentalnim poremećajima i zalaganju za promene. Prevencija mentalnog zdravlja/bolesti i promocija zdravlja bi trebalo da bude javno-zdravstveni prioritet.

_

Aleksandra Milićević Kalašić je vanredna profesorka na Departmanu za socijalni rad FMK, gde vodi kurseve u oblasti mentalnog zdravlja i socijalnog rada sa starijim osobama.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.