mojFMK

Na Fakultetu za medije i komunikacije koristimo više digitalnih platformi kao deo nastavnog procesa i  podrške službama Fakulteta:

 • Fakultetski informacioni sistem (FIS)
  Prijavljivanje ispita, prijavljivanje izbornih kurseva, evidencija položenih ispita i ostvarenih ESPB kredita, evidencija uplata školarine.
 • е.FMK servis (Moodle)
  Interni veb sajt FMK na kojem se nalaze stranice svih predmeta, rasporedi nastave, ispita, sala i službi po spratovima, termini konsultacija i akademski kalendar. Na e.FMK se objavljuju važna obaveštenja o nastavi, kao i informacije o praksama.
 • FMK email (@fmk.edu.rs)
  Svi studenti, nastavnici, službenici i saradnici FMK imaju službenu imejl adresu putem koje obavljaju svu zvaničnu prepisku.
 • FMK prakse
  Studenti na jednom mestu mogu da se informišu o aktuelnim konkursima za praksu, volontiranju i poslovima na pozicijama za koje se obrazuju.
 • Google meet platforma
  Koristi se za održavanje online nastave, konsultacije, prezentacije i druge nastavne aktivnosti. Na Google meet platformu se uključujete sa fakultetske imejl adrese ime.prezime.brojindeksa@fmk.edu.rs.

 

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.