Centri

Fakultet za medije i komunikacije ostvaruje naučnoistraživačku i umetničkoistraživačku delatnost u okviru Instituta za interdisciplinarna istraživanja.

Delatnost instituta čini interdisciplinarni i multidisciplinarni naučnoistraživački i umetničkoistraživački rad u fundamentalnim, primenjenim i razvojnim istraživanjima u oblastima u okviru kojih Fakultet ima akreditovane studijske programe.

Naučnoistraživački i umetničkoistraživački rad u okviru Instituta realizuje se u sledećim naučnoistraživačkim jedinicama:

Centar za digitalnu radoznalost
Rukovodioci: prof. dr Uroš Krčadinac i Žak Laroš

Centar za digitalne humanističke nauke
Rukovodilac: dr Toma Tasovac

Centar za studije medija
Rukovodilac: prof. dr Stanko Crnobrnja

Centar za audio-vizuelna istraživanja
Rukovodilac: prof. um. Borut Vild

Centar za komparativne studije konflikta (CFCCS)
Rukovodilac: prof. dr Orli Fridman

Istraživačka laboratorija za digitalnu humanistiku i umetnost
Rukovodilac: prof. dr Jovan Čekić

Centar za istraživanje kultura, politika i identiteta (IPAK.Centar)
Rukovodilac: prof. dr Jelisaveta Blagojević

Centar za jugoslovenske studije
Rukovodilac: prof. dr Ana Petrov

Institut za interdisciplinarna istraživanja
Rukovodilac: prof. dr Tatjana Rosić Ilić

Istraživački centar za savremenu umetnost i digitalnu kulturu

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.