ERASMUS+

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum objavljuje opšti poziv na konkurs Erasmus+ studentske mobilnosti, za studiranje i praksu počevši od letnjeg semestra školske 2021/2022. godine.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri nivoa studija, pod uslovom da su u školskoj godini u kojoj se mobilnost realizuje završili prvu godinu studija.

Studenti se prijavljuju do 15. oktobra 2021. slanjem aplikacionog formulara, u slobodnoj formi, koji sadrži:

  1. Kratku biografiju (CV sa osnovnim podacima),
  2. Motivaciono pismo (sa naznakom za koji univerzitet apliciraju),
  3. Prosek ocena sa spiskom položenih ispita.

Rangiranje studenata će se obavljati na osnovu akademskog uspeha (60 od 100 bodova), kao i motivacionog pisma i intevjua sa kandidatom (40 od 100 bodova).

Za detaljnije informacije o konkursu i Erasmus programu razmene, pozivamo sve zainteresovane studente da se 6.oktobra 2021. godine u 11 časova uključe na Informativnu sesiju putem Google Meet platforme.

Za sve dodatne informacije, kao i za slanje prijave, možete nam se obratiti putem imejla internationaloffice@singidunum.ac.rs.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.