ERASMUS+

REZULTATI KONKURSA 2022/23.

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum objavljuje opšti poziv na konkurs Erasmus+ studentske mobilnosti, za studiranje i praksu, koje će se realizovati u jesenjem semestru školske 2022/2023. godine.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri nivoa studija, pod uslovom da su u školskoj godini u kojoj se mobilnost realizuje završili prvu godinu studija.

U okviru projekta KA103 2020, studentima su na raspolaganju četiri programa za studiranje i pet za praksu i stručno usavršavanje.

Studenti se prijavljuju za mobilnost do 15. aprila 2022. slanjem aplikacionog formulara na engleskom jeziku, u slobodnoj formi, koji treba da sadrži sledeće elemente:

  • Kratku biografiju (CV sa osnovnim podacima)
  • Motivaciono pismo (sa naznakom za koji univerzitet apliciraju)
  • Prosek ocena sa spiskom položenih ispita

Rangiranje studenata će se obavljati na osnovu akademskog uspeha, motivacionog pisma i poznavanja engleskog jezika (60 od 100 bodova), kao i intervjua sa kandidatom (40 od 100 bodova).

Selekcija kandidata vrši se na osnovu Pravilnika o uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra.

Nakon isteka roka za prijavu, prijavljeni kandidati biće blagovremeno obavešteni o ishodu konkursa putem zvaničnog sajta Unverziteta Singidunum.

Žalbe na rezultate konkursa i proces selekcije mogu se podneti u roku od tri dana, o čemu odlučuje rukovodstvo Univerziteta Singidunum.

Detaljnije informacije o Erazmus+ programu razmene možete naći na ovom linku.

Za detaljnije informacije o konkursu i Erazmus programu razmene, pozivamo sve zainteresovane studente da se uključe na Informativnu sesiju u utorak, 5.aprila 2022. godine u 13 časova putem Google Meet platforme.

Za sve dodatne informacije, kao i slanje prijave, možete nam se obratiti putem imejla internationaloffice@singidunum.ac.rs.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.