Konferencije

Kako bismo razvili dijalog sa našim saradnicima i unapredili protok informacija, na edukativan, kreativan i interaktivan način, organizujemo niz različitih skupova, radionica, letnjih škola, seminara i konferencija.

FMK organizuje i sprovodi naučnoistraživački rad kao ravnopravnu komponentu svoje osnovne delatnosti, sa ciljem unapređivanja kvaliteta nastave, uvođenja studenata u naučnoistraživački proces i obrazovanja naučnog podmlatka.

2021.

  • Letnja škola za seksualnosti, kulture i politike
  • Letnja škola komparativnih studija konflikta

2020.

  • Transnacionalnost američke književnosti i američkog engleskog jezika
  • SEMrush Marketing Show

2019.

  • Međunarodna konferencija (Post-)Digital Age: Media, Business, Technology, Trust

2018.

  • Global Classroom Project: FMK & Becker College
  • Međunarodna konferencija “(Grafički) Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik”
  • Međunarodna naučna konferencija “Corporeal Archives”
  • Naučna konferencija “Nova povezivanja”

2017.

  • Otvorena škola “Kritička škola kapitalizma”

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.