Najava javnih odbrana doktorskih disertacija

09.02.2023. u 10 časova, Sala 2
Kandidatkinja: Jelena Subotić Krivokapić

Naslov disertacije:
Medijske reprezentacije osoba sa infarktom miokarda

Komisija za odbranu doktorske disertacije:
dr Kristina Brajović Car, vanredna profesorka Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum – mentorka
dr Miodrag Šuvaković, redovni profesor Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum (član komisije)
dr Nikola Petrović, docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (spoljašnji član komisije)

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.