Najava javnih odbrana doktorskih disertacija

14.11.2022. u 11h, Sala 2 FMK
Kandidatkinja: Sunčica Ostoić
Tema:  MODALITETI EKSTREMNIH, EKSCESNIH, RADIKALNIH I EKSTRAVAGANTNIH SUVREMENIH VIZUALNIH UMJETNIČKIH PRAKSI
Komisija:  dr Miodrag Šuvaković, redovni profesor – mentor
dr Andrija Filipović, vanredni profesor
dr Nikola Dedić, vanredni profesor Fakultet muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu (spoljni član komisije)

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.