Najava javnih odbrana doktorskih disertacija

5. mart, Sala 105 u 11 časova
Kandidatkinja: Koraljka Vlajo

Naslov disertacije:
Vizualne paradigme simbola moći: dizajn političkih simbola socijalističke Jugoslavije

Komisija za odbranu doktorske disertacije:
dr Miodrag Šuvaković, Fakultet za medije i komunikacije, mentor
dr Ana Petrov, Fakultet za medije i komunikacije
dr Nikola Dedić, Fakultet muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu (spoljašnji član komisije)

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.