Najava javnih odbrana doktorskih disertacija

22. septembar u 15 časova
Kandidat: Slavčo Dimitrov

Naslov disertacije:
Telesni materijalizam, afekti i političko

Komisija za odbranu doktorske disertacije:
dr Jelisaveta Blagojević, redovna profesorka, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum
dr Miodrag Šuvaković, redovni profesor, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum
dr Jelena Vasiljević, viša naučna saradnica, IFDT Univerziteta u Beogradu

28. septembar u 16 časova
Kandidatkinja: Ana Frangovska

Naslov disertacije:
Tehnologija, politika i ekologija u makedonskoj savremenoj umetnosti kao odraz transdisciplinarnosti i transmedijalnosti

Komisija za odbranu doktorske disertacije:
dr Angelina Milosavljević, vanredna profesorka, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum
dr Miodrag Šuvaković, redovni profesor, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum
dr Maja Stanković, redovna profesorka, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum
drAndrija Filipović, vanredni profesor, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum
dr Elizabeta Dimitrova, redovna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet „Sv Kiril i Metodij“, Skopje

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.