Projekti

Stekli smo reputaciju fakulteta koji se posebno izdvaja po projektnim aktivnostima u koje uključujemo naše studente ili koje samostalno, uz podršku Fakulteta, pokreću naši studenti.

Kreatori smo i učesnici u mnogim međunarodnim programima i projektima u saradnji sa evropskim i svetskim univerzitetima i institutima u cilju podsticanja akademske i naučnoistraživačke mreže. Deo smo i Erazmus mreže, ali smo i samostalno pokrenuli mnogobrojne projekte u saradnji sa domaćim i međunarodnim institucijama, medijskim kućama i agencijama, kao i centrima za socijalni rad i humanitarnim organizacijama.

Organizovali smo i učestvovali u velikom broju domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih projekata, među kojima su:
  • Strategic Partnership for Transdisciplinary Balkan Studies: Geophilosophy of the Balkans Departmana za studije politike FMK u partnerstvu sa Univerzitetom FON iz Skoplja (Severna Makedonija), Univerzitetom Panteion iz Grčke, Univerzitetom L’Orientale iz Napulja i Univerzitetom Verone (Italija);
  • Naučno istraživački projekat Gender in a Changing Society u saradnji sa Univerzitetom Danube Krems iz Austrije, Univerzitetom iz Rijeke (Center for Advanced Studies),
  • Univerzitetom iz Sarajeva (Fakultet političkih nauka), Institutom za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda;
  • Onlajn SOS servis za podršku deci i mladima koji su doživeli nasilje putem digitalnih medija u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a u Srbiji, Ministarstvom prosvete nauke i tehnološkog razvoja – Grupom za prevenciju nasilja i kompanijom Telenor;
  • Projekat Zajedništvo u partnerstvu sa Mladim istraživačima Srbije, Domom kulture Studentski grad i Organizacijom srpskih studenata u inostranstvu;
  • Projekat Community TV goes Belgrade koji realizuje OKTO televizija iz Austrije u saradnji sa FMK, u okviru kojeg je organizovan Media Day – razgovor o konceptu televizije koja prevazilazi tradicionalne okvire ovog medija;
  • Potpisan je memorandum o institucialnom partnerstvu FMK i West London University, prvoj saradnji britanskog univerziteta sa nekom visokoškolskom institucijom iz Srbije u okviru koje se realizuju zajednički studijski programi.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.