O nama

Mi smo škola koja povezuje teorije i savremene prakse, otvara slobodnu razmenu ideja, razvija polja dijaloga i podstiče kreativno stvaralaštvo.

U centru Beograda, postoji mesto gde studenti, profesori i saradnici zajednički pomeraju granice mogućeg.

FMK je nova škola mišljenja u oblasti društveno-humanističkih nauka i umetnosti. Škola koja povezuje teorije i savremene prakse, podstiče akademsku argumentaciju i kreativno stvaralaštvo, i otvara slobodnu razmenu ideja. Smatramo da obrazovanje ima za cilj da oslobodi kreativne impulse pojedinca, osposobi ga da razume svet koji se neprestano menja i omogući mu da aktivno učestvuje u oblikovanju savremenog društva. Kroz proces obrazovanja želimo da vrednosti jednakosti, deljenja i solidarnosti postanu naša budućnost.

Fakultet za medije i komunikacije je nezavisna obrazovna institucija osnovana 2006. godine u okviru Univerziteta Singidunum – prvog akreditovanog privatnog univerziteta u Srbiji. Na Fakultetu studenti stiču znanja iz oblasti medija i komunikacijadigitalnih umetnostipsihologijesocijalnog radapolitike i humanistike. Kurikulumi su proizvod iskustva poznatih profesora i nove energije mladih istraživača. Rezultati ovakve saradnje su inovativni metodi nastave i stalno uvođenje novih kurseva (poput iskustvenih grupa na psihologiji i socijalnom radu i dizajna igara na studijama digitalnih umetnosti) koji prate razvoj disciplina u svetu. Studenti FMK prolaze tokom školovanja kroz obaveznu praksu koju obezbeđuje fakultet. Ovakvom kombinacijom teorijskih i praktičnih znanja koje nudi fakultet, studenti postaju kadri da obavljaju najizazovnije poslove u domenima koje studiraju. Fakultet neguje politiku otvorenih vrata za sve one koji žele da se upoznaju sa profesorima, programima i načinom rada ove institucije. U skladu sa posebnim epidemiološkim merama, organizujemo otvoreni ekran subotom od 11 do 12 časova.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.