O nama

Mi smo škola koja povezuje teorije i savremene prakse, otvara slobodnu razmenu ideja, razvija polja dijaloga i podstiče kreativno stvaralaštvo.

U centru Beograda, postoji mesto gde studenti, profesori i saradnici zajednički pomeraju granice mogućeg.

FMK je nova škola mišljenja u oblasti društveno-humanističkih nauka i umetnosti. Škola koja povezuje teorije i savremene prakse, podstiče akademsku argumentaciju i kreativno stvaralaštvo, i otvara slobodnu razmenu ideja. Smatramo da obrazovanje ima za cilj da oslobodi kreativne impulse pojedinca, osposobi ga da razume svet koji se neprestano menja i omogući mu da aktivno učestvuje u oblikovanju savremenog društva. Kroz proces obrazovanja želimo da vrednosti jednakosti, deljenja i solidarnosti postanu naša budućnost.

Fakultet za medije i komunikacije je nezavisna obrazovna institucija osnovana 2006. godine u okviru Univerziteta Singidunum – prvog akreditovanog privatnog univerziteta u Srbiji. Na Fakultetu studenti stiču znanja iz oblasti medija i komunikacijadigitalnih umetnostipsihologijesocijalnog radapolitike i humanistike. Kurikulumi su proizvod iskustva poznatih profesora i nove energije mladih istraživača. Rezultati ovakve saradnje su inovativni metodi nastave i stalno uvođenje novih kurseva (poput iskustvenih grupa na psihologiji i socijalnom radu i dizajna igara na studijama digitalnih umetnosti) koji prate razvoj disciplina u svetu. Studenti FMK prolaze tokom školovanja kroz obaveznu praksu koju obezbeđuje fakultet. Ovakvom kombinacijom teorijskih i praktičnih znanja koje nudi fakultet, studenti postaju kadri da obavljaju najizazovnije poslove u domenima koje studiraju. Fakultet neguje politiku otvorenih vrata za sve one koji žele da se upoznaju sa profesorima, programima i načinom rada ove institucije.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.