Osnovne studije

Studijski program na osnovnim akademskim studijama traje četiri godine, tokom kojih se stiče 240 ESPB kredita. U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije, studentkinje i studenti po završetku studija dobijaju zvanje „diplomirani“.

Komunikacije i odnosi sa javnošću

Svet u kojem živimo je svet komunikacija. Kroz četvorogodišnje osnovne studije, studenti stiču interdisciplinarna znanja – od psihologije komunikacija do strateškog planiranja, od kritičkih studija politike do planiranja i vođenja PR kampanja, od studija kulture do korporativnog PR-a.

Više informacija

Novinarstvo i studije medija

Novinarska profesija se menja brže i više nego ikada do sada. Kroz četvorogodišnje osnovne studije, studenti stiču interdisciplinarna znanja – od teorije medija do razvoja novinarskih veština u digitalnom dobu, od kritičkih studija politike do tehnika i logike medijskog izveštavanja, od online žurnalizma do uređivanja medija.

Više informacija

Digitalni marketing

Oglašavanje na internetu poslednjih godina prevazilazi ulaganje u tradicionalne medije na najrazvijenijim tržištima sveta, Google je postao medij kome se najviše veruje posle rođaka i prijatelja, a broj korisnika Facebooka stvorio je najveću državu na svetu. Kroz četvorogodišnje osnovne studije, studenti stiču interdisciplinarna znanja – od temeljnih marketinških teorija do razvoja marketinga u digitalnom dobu, od društvenih mreža do onlajn preduzetništva, od video i content marketinga do veb analitike i praćenja uspešnosti digitalnog poslovanja.

Više informacija

Psihologija

Interesuje vas rad na sebi i drugima? Naučite da slušate i razumete. Pored obavezne stručne prakse, učestvovaćete u najnovijim naučnim istraživanjima iz oblasti kliničke i forenzičke psihologije, psihologije obrazovanja, sporta, psihoterapije i upravljanja ljudskim resursima. Kroz predavanja i iskustvene grupe sa vodećim stručnjacima steći ćete teorijsko znanje, veštine samospoznaje i rada sa klijentima.

Više informacija

Digitalne umetnosti

Program osnovnih studija digitalnih umetnosti na FMK ističe se po tome što temeljno integriše umetničke, dizajnerske, medijske i humanističke discipline. Program se sastoji od četiri usmerenja: vizuelne komunikacije, film, fotografija i dizajn zvuka.

Više informacija

Socijalni rad

Ako želite da pozitivno utičete na društvo, spremite se za posao u oblasti zaštite dece i omladine, ugroženih porodica, starih lica, siromašnih, i obespravljenih. Ovaj program objedinjuje temeljnu akademsku pripremu i primenu teorijskih koncepata u društvenoj stvarnosti. Naučićete kako da prepoznate individualne i društvene probleme, koristite medijaciju u kriznim situacijama i poboljšate socio-ekonomske uslove marginalizovanih grupa.

Više informacija

Studije politike

Danas je, više nego ikada, važno da naučimo da mislimo van nametnutih sistema i granica. Na studijama politike studenti analiziraju odnose moći, (ne)jednakosti i autoriteta na svim institucionalnim nivoima – od porodice, preko grada do međunarodnih organizacija. Prolazimo kroz istoriju političkih ideja, kako bismo zajedno mogli da zamislimo drugačiju lokalnu i globalnu političku budućnost.

Više informacija

Prijemni ispit za upis u školsku 2021/22. je organizovan online. Junski upisni rok na Fakultetu za medije i komunikacije će se održati 17. juna 2021. godine.

Otvoreni ekran na FMK za sve zainteresovane studente održava se svake subote od 11 do 12 časova putem Google Meet platforme.

Fakultet za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd
060/2626 474
069/2626 474
fmk@singidunum.ac.rs