Osnovne studije

Studijski program na osnovnim akademskim studijama traje četiri godine, tokom kojih se stiče 240 ESPB kredita. U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije, studentkinje i studenti po završetku studija dobijaju zvanje „diplomirani“.

Komunikacije i odnosi sa javnošću

Svet u kojem živimo je svet komunikacija. Kroz četvorogodišnje osnovne studije, studenti stiču interdisciplinarna znanja – od psihologije komunikacija do strateškog planiranja, od kritičkih studija politike do planiranja i vođenja PR kampanja, od studija kulture do korporativnog PR-a.

Više informacija

Novinarstvo i studije medija

Novinarska profesija se menja brže i više nego ikada do sada. Kroz četvorogodišnje osnovne studije, studenti stiču interdisciplinarna znanja – od teorije medija do razvoja novinarskih veština u digitalnom dobu, od kritičkih studija politike do tehnika i logike medijskog izveštavanja, od online žurnalizma do uređivanja medija.

Više informacija

Digitalni marketing

Oglašavanje na internetu poslednjih godina prevazilazi ulaganje u tradicionalne medije na najrazvijenijim tržištima sveta, Google je postao medij kome se najviše veruje posle rođaka i prijatelja, a broj korisnika Facebooka stvorio je najveću državu na svetu. Kroz četvorogodišnje osnovne studije, studenti stiču interdisciplinarna znanja – od temeljnih marketinških teorija do razvoja marketinga u digitalnom dobu, od društvenih mreža do onlajn preduzetništva, od video i content marketinga do veb analitike i praćenja uspešnosti digitalnog poslovanja.

Više informacija

Psihologija

Interesuje vas rad na sebi i drugima? Naučite da slušate i razumete. Pored obavezne stručne prakse, učestvovaćete u najnovijim naučnim istraživanjima iz oblasti kliničke i forenzičke psihologije, psihologije obrazovanja, sporta, psihoterapije i upravljanja ljudskim resursima. Kroz predavanja i iskustvene grupe sa vodećim stručnjacima steći ćete teorijsko znanje, veštine samospoznaje i rada sa klijentima.

Više informacija

Digitalne umetnosti

Program osnovnih studija digitalnih umetnosti na FMK ističe se po tome što temeljno integriše umetničke, dizajnerske, medijske i humanističke discipline. Program se sastoji od četiri usmerenja: vizuelne komunikacije, film, fotografija i dizajn zvuka.

Više informacija

Socijalni rad

Ako želite da pozitivno utičete na društvo, spremite se za posao u oblasti zaštite dece i omladine, ugroženih porodica, starih lica, siromašnih, i obespravljenih. Ovaj program objedinjuje temeljnu akademsku pripremu i primenu teorijskih koncepata u društvenoj stvarnosti. Naučićete kako da prepoznate individualne i društvene probleme, koristite medijaciju u kriznim situacijama i poboljšate socio-ekonomske uslove marginalizovanih grupa.

Više informacija

Studije politike

Danas je, više nego ikada, važno da naučimo da mislimo van nametnutih sistema i granica. Na studijama politike studenti analiziraju odnose moći, (ne)jednakosti i autoriteta na svim institucionalnim nivoima – od porodice, preko grada do međunarodnih organizacija. Prolazimo kroz istoriju političkih ideja, kako bismo zajedno mogli da zamislimo drugačiju lokalnu i globalnu političku budućnost.

Više informacija

Prijemni ispit za upis u školsku 2021/22. je organizovan online. Septembarski upisni rok na Fakultetu za medije i komunikacije će se održati 2. i 9. septembra 2021. godine.

Otvoreni ekran na FMK za sve zainteresovane studente održava se svake subote od 11 do 12 časova putem Google Meet platforme.

Fakultet za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd
060/2626 474
069/2626 474
fmk@singidunum.ac.rs