Letnja škola: Istraživanje i eksperiment u savremenim umetnostima i teoriji

Letnja škola:
Istraživanje i eksperiment u savremenim umetnostima i teoriji

Andrija Filipović:
Komarac (Culex pipiens): O postsocijalističkom stanju, biopolitici i Antropocenu

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Nataša Teofilović:
Ljudsko i transdisciplinarni umetnički eksperiment

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Dubravka Đurić:
Feminizam i pesnički eksperiment

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Dragana Stojanović: Kriptoumetnost i blokčejn sistem – mapiranje istraživačkih prostora hibridnog umetničkog stvaranja

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Aleksa Milanović: Somatsko društvo
– telo kao mesto prinude i kao mesto otpora

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Jovan Čekić: Eksperiment sa realnim
– hibridni, kvazi-objekti u umetnosti

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Maja Stanković:
Autonomija umetnosti, danas

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video