Otvoreni kurs: Z-AB Savremene estetike i teorije umetnosti

Otvoreni kurs: Z-AB Savremene estetike i teorije umetnosti

Miško Šuvaković:
Revolucija u umetničkom obrazovanju: 100 godina Bauhausa

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Miško Šuvaković:
Revolucije u slikarstvu

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Miško Šuvaković:
Dvanaest umetničkih, teorijskih i estetskih revolucija 20. i 21. veka

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video