Otvoreni ekran

STUDIJE NA FMK – NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA:
Da li možete da mi kažete nešto više o FMK?

Fakultet za medije i komunikacije se nalazi u najstarijem delu Savamale, u Karađorđevoj ulici 65 na Savskom vencu. Zgrada zadužbine Luke Ćelovića je pod zaštitom grada Beograda i od 1930. godine služi studentima Beogradskog univerziteta.

Izvodimo akreditovane programe na svim nivoima studija: osnovne, master i doktorske studije iz oblasti medija, komunikacija, digitalnog marketinga, psihologije, digitalnih umetnosti, studija politike, socijalnog rada, ljudskih resursa, humanistike i teorije umetnosti i medija. Možete nas kontaktirati putem imejla fmk@singidunum.ac.rs, telefona 060/2626 474, 069/2626 474, kao i putem društvenih mreža Facebook i Instagram (fmk.beograd).

Da li primate nove studente?

Prihvatamo nove studente na sve studijske programe. Upisni rokovi su u aprilu, junu, julu i septembru. Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem imejla fmk@singidunum.ac.rs ili telefona 060/2626 474 i 069/2626 474.

Kako da se prijavim za polaganje prijemnog ispita?

Na veb-sajtu fakulteta nalazi se online formular kojim se prijavljujete za polaganje prijemnog ispita. Nakon što popunite prijavu, brzo ćemo Vas kontaktirati putem imejla.

Hoće li biti mature i da li to utiče na prijemni ispit?

U ovom trenutku ne postoji odluka nadležnih državnih organa o polaganju maturskog ispita za učenike koji ove godine završavaju srednju školu, tako da ne postoji nikakva smetnja da se za prijemni ispit prijavite odmah. Čak i ako eventualno dođe do polaganja mature, blagovremeno ćemo vas kontaktirati, da biste imali dovoljno vremena da polaganje mature uskladite sa prijemnim ispitom na FMK.

Kako će se održati prijemni ispit?

Prijemni ispit će se održati online, putem Google Meet platforme. Link za razgovor sa komisijom ćemo poslati na imejl adresu prijavljenim kandidatkinjama i kandidatima u dogovorenom terminu. Dokumentaciju za prijemni ispit bi trebalo poslati putem imejla na adresu prijemni@fmk.edu.rs.

Kako da se spremim i kako izgleda prijemni ispit?

Za sve studijske programe, osim za umetničke, prijemni ispit se sastoji od:

motivacionog pisma — jedna strana kucanog teksta u kojem predstavljate sebe na način koji smatrate relevantnim za upis na odabrani studijski program, gde navodite osnovne lične podatke i motive za upis studija. Motivaciono pismo u Word ili PDF formatu šaljete putem imejla na prijemni@fmk.edu.rs; i

• razgovora sa komisijom — daje vam priliku da u direktnoj online komunikaciji pokažete šta je Vaš motiv za upis studija i da preciznije iskažete svoje interesovanje za oblast koju želite da studirate.

Za umetničke studijske programe se pored motivacionog pisma i razgovora sa komisijom, šalje i portfolio radova (skup Vaših dosadašnjih radova) za osnovne studije i eksplikacije serije za master studije.

Šta mi je potrebno od dokumentacije za prijemni ispit?

Od dokumentacije za prijemni ispit Vam je potrebno:

• Motivaciono pismo,
• Izvod iz matične knjige rođenih,
• Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole (na uvid),
• Diploma srednje škole (na uvid),
• Potvrda o uplati od 5.000 dinara (svrha uplate: prijava na konkurs).

Tekući računi za uplatu:
Banca Intesa: 160-373372-19
ili
Direktna banka: 150-1852162-06

Dokumentaciju za prijemni ispit bi trebalo poslati putem imejla, na adresu prijemni@fmk.edu.rs.

Koliko košta školarina na osnovnim studijama FMK?

Visina školarine zavisi od studijskog programa koji odaberete: za studijske programe Novinarstvo i studije medija, Komunikacije i odnosi s javnošću, Digitalni marketing i Studije politike cena školarine iznosi 2100 evra; za studije Digitalnih umetnosti 2300 evra; za studije Psihologije 2500 evra.

Školarina se plaća u devet mesečnih rata: 500 evra prilikom upisa, a ostatak na osam mesečnih rata – od oktobra do maja meseca. Upisnina se uplaćuje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Školarina obuhvata sve osnovne i dodatne nastavne sadržaje, obaveznu literaturu, prateće materijale za učenje i rad, pristup online platformi elektronskog sistema učenja, prijave i polaganje ispita.

Koliko košta školarina na master studijama FMK?

Visina školarine zavisi od studijskog programa koji odaberete: za studijske programe Komunikacije i odnosi s javnošću, Upravljanje ljudskim resursima i Studije politike cena školarine iznosi 2100 evra; za studijske programe TV serije: kreativni proces i Kreativne industrije 2300 evra; za studije Primenjenje psihologije 2500 evra; i za studije Socijalnog rada cena školarine iznosi 1800 evra.

Školarina se plaća u devet mesečnih rata: 500 evra prilikom upisa (osim sa studije Socijalnog rada gde upisnina iznosi 200 evra), a ostatak na osam mesečnih rata – od oktobra do maja meseca. Upisnina se uplaćuje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Školarina obuhvata sve osnovne i dodatne nastavne sadržaje, obaveznu literaturu, prateće materijale za učenje i rad, pristup online platformi elektronskog sistema učenja, prijave i polaganje ispita.

Koliko košta školarina na doktorskim studijama FMK?

Visina školarine na doktorskim studijama Humanistike i teorije umetnosti i medija iznosi 2200 evra i plaća se u devet mesečnih rata: 500 evra prilikom upisa, a ostatak na osam mesečnih rata – od oktobra do maja meseca. Upisnina se uplaćuje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Školarina obuhvata sve osnovne i dodatne nastavne sadržaje, prateće materijale za učenje i rad, pristup online platformi elektronskog sistema učenja, prijave i polaganje ispita, kao i prijave i odbrane doktorskog rada.

Da li je moguće studirati na budžetu?

Na Fakultetu za medije i komunikacije postoji mogućnost umanjenja školarine za vreme studija, koja zavisi od odluke nastavno-naučnog veća koja se donosi za svaku školsku godinu. Konkurs za umanjenje školarine za osnovne studije objavljujemo u maju mesecu. Za master i doktorske studije ne postoji mogućnost stipendiranja, ali mnogi studenti FMK koriste stipendije koje nude različite organizacije, banke i preduzeća.

Kako je organizovana nastava?

Na Fakultetu za medije i komunikacije nastava se organizuje i izvodi na jedinstven način: sistem studiranja na FMK jedini je u Srbiji koji studentima omogućava da na jednom studijskom programu povežu dva i više različitih profesionalnih usmerenja, u skladu sa svojim interesovanjima i potrebama. Studijski programi se usavršavaju svake godine, te time idu u korak sa aktuelnim promenama na tržištu i u društvu.

Gde mogu da vidim spisak predmeta?

Na stranici Kursevi možete videti spisak odabranih predmeta za sve studijske programe na osnovnim, master i doktorskim studijama, kao i informacije o profesorima i predavačima. Svaki program sadrži korpus obaveznih i izbornih predmeta, s tim da imate mogućnost da za izborne predmete birate kurseve sa drugih studijskih programa, ukoliko oni ne zahtevaju prethodno znanje iz date oblasti.

Da li mogu istovremeno da studiram i radim?

Uz pomoć savremenih informacionih sistema, svi studenti, osim na umetničkim programima, koji su zaposleni i ne mogu da prisustvuju nastavi imaju mogućnost da redovno prate i pohađaju predavanja na FMK kroz korišćenje multimedijalnih nastavnih sadržaja, redovne konsultacije sa profesorima i predavačima putem imejla i Google Meet platforme, literaturu u elektronskom obliku, online prijavu ispita i repetitorijume vikendom za praktičnu nastavu. Zaposleni studenti nastavu prate putem stranica predmeta, dok ispite i kolokvijume polažu kao i redovni studenti, a poene za prisustvo mogu nadoknaditi kroz dodatne radove.

Da li postoji praksa u okviru studija?

Na FMK svi studenti prolaze kroz program stručne prakse, koji je integralni deo studija. Studentska praksa se odvija preko Centra za praksu i razvoj karijere. FMK ima potpisan sporazum o saradnji sa više od 400 različitih kompanija, organizacija i medijskih kuća. Fakultet nudi i program karijernog savetovanja, pa mnogi naši studenti nakon obavljene prakse dobijaju mogućnost zaposlenja u kompanijama u kojima su bili na praksi.

Da li pored redovnih predavanja nudite druge aktivnosti?

Pored redovne nastave, na FMK se održavaju i ciklusi otvorenih predavanja i interaktivnih radionica, koje drže renomirani gostujući predavači iz zemlje i inostranstva. Fakultet tada otvara vrata za studente svih fakulteta i sve zainteresovane za najnovija saznanja u savremenoj nauci, teoriji i praksi, pozivajući ih da se uključe u zajedničke debate, diskusije i dijaloge. Takođe, naši studenti učestvuju u primenjenim i istraživačkim projektima koje Fakultet organizuje, studijskim posetama i putovanjima, a posebnu pažnju posvećujemo studentskim inicijativama i idejama, te pružamo podršku njihovom razvoju i radu.

Koje zvanje stičem nakon završenih studija?

U zavisnosti od odabranog studijskog programa, nakon završenih osnovnih studija stiču se sledeća zvanja:
Diplomirani komunikolog
Diplomirani novinar
Diplomirani komunikolog — digitalni marketing
Diplomirani umetnik digitalnih medija
Diplomirani psiholog
Diplomirani socijalni radnik
Diplomirani politikolog

U zavisnosti od odabranog studijskog programa, nakon završenih master studija stiču se sledeća zvanja:
Master komunikolog
Master menadžer ljudskih resursa
Master komunikolog — kreativne industrije
Master dramski audio-vizuelni umetnik
Master psiholog
Master socijalni radnik
Master politikolog

Nakon završenih doktorskih studija stiče se zvanje Doktor nauka — umetnost i mediji.

Šta mogu da radim nakon završenog fakulteta?

Po završetku odabranog studijskog programa, studenti mogu ostvariti karijere na nekim od navedenih radnih mesta:

Komunikacije i odnosi s javnošću — komunikolog, PR menadžer, HR menadžer, account menadžer, copywriter, kreator sadržaja, marketing menadžer, stručnjak za digitalni marketing, marketing istraživač, stručnjak za tržišne komunikacije, menadžer društvenih mreža, brend menadžer, menadžer projekata, medijski analitičar, media buyer, portparol, konsultant, teoretičar kulture…

Novinarstvo i studije medija — novinar, televizijski i radijski voditelj, urednik, producent, reporter, medijski kritičar, analitičar medija, istraživački novinar, kolumnista, bloger, vloger, konsultant, trener javnog nastupa, press clipping operater, sportski komentator…

Digitalni marketing — stručnjak za digitalni marketing, SEO stručnjak, CRM menadžer, menadžer društvenih mreža, stručnjak za digitalnu analitiku, stručnjak za digitalno oglašavanje, e-mail marketing menadžer, stručnjak za elektronsku trgovinu, web copywriter, kreator sadržaja za digitalne kanale, brend menadžer, veb dizajner, menadžer digitalnih projekata…

Digitalne umetnosti — digitalni umetnik, fotograf, video umetnik, snimatelj, montažer, reditelj, filmski producent, dizajner zvuka, muzički producent, grafički dizajner, dizajner animacija, art direktor, veb dizajner, dizajner video igara…

Psihologija — psiholog u školama, kompanijama i zdravstvenim ustanovama, psihološki savetnik, HR menadžer, sportski psiholog, psihoterapeut (baza za nastavak psihoterapije), istraživač javnog mnjenja, savetnik za internu komunikaciju, naučni istraživač…

Socijalni rad — porodični savetnik, psihoterapeut (baza za nastavak psihoterapije), stručni radnik pri specijalizovanim agencijama Ujedinjenih nacija (UNICEF,UNESCO, UNDP, UNHCR, IOM, ILO…), stručni radnik u domovima za smeštaj korisnika (za decu i omladinu, stare, osobe sa invaliditetom…), stručni radnik u školama i drugim obrazovnim ustanovama, voditelj slučaja u centru za socijalni rad, psihosocijalni savetnik, medijator, naučni istraživač, analitičar društvenih događaja i procesa, supervizor, edukator u različitim društvenim oblastima, istraživač na projektima, socijalni preduzetnik, menadžer humanitarnih kampanja, menadžer ljudskih resursa…

Studije politike — politikolog, kulturolog, medijator, politički analitičar, diplomata, ambasador, naučni saradnik, konsultant u javnom i nevladinom sektoru, istraživač na međunarodnim projektima, stručnjak za međunarodne odnose, narodni poslanik…

Humanistika i teorija umetnosti i medija — akademski, naučni i istraživački rad, karijera u umetnosti, kulturi, medijima, izdavaštvu.

Da li je FMK diploma priznata u zemlji i inostranstvu?

Diplome su prepoznate u zemlji i u inostranstvu i diplomirani studenti FMK uspešno upisuju master i doktorske programe u inostranstvu, kao i na državnim fakultetima (na budžetu i samofinansiranju). FMK je deo Erasmus mreže, te studenti tokom studija imaju mogućnost da odu na studentsku razmenu u trajanju od jednog ili dva semestra.

Da li je fakultet akreditovan?

Fakultet za medije i komunikacije i svi studijski programi koje izvodimo su akreditovani. Zvanične dokumente o akreditaciji FMK možete videti na stranici Akreditacija.

Da li mogu da pređem na FMK sa drugog fakulteta?

Ukoliko ste već student druge visokoškolske ustanove a svoje studije želite da nastavite na FMK, procedura prelaska je brza, efikasna i završava se u najkraćem mogućem roku. Studije na FMK možete nastaviti bez ponovnog polaganja prijemnog ispita, jednostavnim transferom ESPB bodova sa drugog akreditovanog državnog ili privatnog fakulteta, bez dodatnih troškova prenosa kredita.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.