Prakse

Studenti FMK pored stečenog teorijskog znanja imaju mogućnost da razvijaju profesionalne veštine i obavljaju stručnu praksu, gde prva poslovna iskustva stiču u velikom broju vodećih organizacija u zemlji i inostranstvu sa kojima fakultet sarađuje u okviru rada Centra za stručnu praksu i karijerno savetovanje.

Praksa FMK film digitalne umetnosti

U 2017. godini stručnu praksu obavilo je preko 550 studenata FMK sa svih studijskih programa. Praksa se obavljala u različitim institucijama, kompanijama, agencijama, javnim preduzećima, medijima, državnim ustanovama i organizacijama, bankama, centrima za socijalni rad i mnogim privatnim firmama koje su registrovane u APR-u.

Potpisano je preko 400 sporazuma o poslovnoj saradnji između FMK i različitih poslodavaca u kojima studenti obavljaju praksu u skladu sa programom koji studiraju i prema godini studija. Pored navedenog, značajan broj studenata FMK zasnovao je stalni radni odnos u kompanijama u kojima su obavljali stručnu praksu.

Praksa FMK DJ mastering zvuka
Praksa FMK radio

Radno vreme Centra za stručnu praksu i karijerno savetovanje je radnim danima od 9.30 do 17h, na drugom spratu Fakulteta za medije i komunikacije.