Prijava za upis

Konkurs za upis u školsku 2018/19. je otvoren!

Prijemni ispit za sve programe master studija održaće se 18.10.2018. u 15 časova.

Otvorena vrata za sve zainteresovane studente održavaju se svakog radnog dana od 9 do 17 časova.

Kontakt

Fakultet za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 262 6474
fmk@singidunum.ac.rs