Prijava za upis

Konkurs za upis na Fakultet za medije i komunikacije je otvoren:

Otvorena vrata za sve zainteresovane studente održavaju se svakog radnog dana od 9 do 17 časova u Karađorđevoj 65 u Beogradu.

Kontakt

Fakultet za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 262 6474
fmk@singidunum.ac.rs