09.02.2022 / Departman za studije politike


Priroda, društvo i socijalna ekologija

Fakultet za medije i komunikacije je u saradnji sa Fondacijom “Hajnrih Bel” u zimskom semestru akademske 2021/22. godine organizovao otvoreni online kurs “Priroda, društvo i socijalna ekologija”, koji ispituje osnovne pojmove, ideje i koncepte političke ekologije kao naučne grane koja proučava odnos društvene i prirodne stvarnosti. Na predavanjima smo razgovarali o različitim diskursima u okviru političke ekologije, kao i konkretnim primerima iz Srbije i „vrućim temama“ na kojima se ovi koncepti i diskursi prelamaju i mogu dodatno istražiti.

Kurs je deo akademskog programa Studije politike na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

 

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.