Aleksa Milanović

Aleksa Milanović Profesori FMK

dr Aleksa Milanović docent

Osnovne studije završava na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine, master studije na grupi za Teoriju umetnosti i medija na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Na studijskom programu Transdisciplinarne studije savremene umetnosti i medija na Fakultetu za medije i komunikacije odbranio je doktorsku disertaciju “Medijska konstrukcija drugog tela”.

Autor je jedne knjige i brojnih tekstova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima i zbornicima. Sekretar je časopisa AM: Journal of Art and Media Studies.

Kursevi predavača

Transdisciplinarni pristupi umetnosti

Filozofija u kontekstu umetnosti

Oblast istraživanja

Teorija umetnosti i medija

Kontakt

aleksa.milanovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Reprezentacije transrodnih identiteta u vizuelnim umetnostima. Fakultet za medije i komunikacije, 2015.