Dr Aleksandrija Ajdukovićdocent

Diplomirala je na Akademiji umetnosti BK u Beogradu u klasi Milana Aleksića. Master studije završila je u Novom Sadu na Akademiji umetnosti u klasi Đorđa Odanovića. Bila je gost student Marine Gržinić na klasi za postkonceptualnu umetničku praksu na bečkoj Likovnoj akademiji. Doktorirala je 2018. na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu na Odseku za teoriju dramskih umetnosti kulture i medija sa tezom “Teorija animal printa”.

Trostruka je finalistkinja Mangelos nagrade, dobitnica je nagrade 45. Oktobarskog salona, Henkel Art Award za mladog umetnika 2005, dok je njen autorski alternativni film Ibarska Highway nagrađen specijalnim priznanjem za debitantsko ostvarenje na festivalu Balkan beyond Borders u Grčkoj; posebno priznanje – diplomu na Martovskom festivalu 2019.; nagradom za posebna dostignuća na Alternativama 2019.

Kroz portretisanje slučajnih prolaznika, naturščika-modela na elaboriran i duhovit način beleži fenomene za savremeni život i njegove svakodnevne refleksije u domenu mode, pop culture i lifestyle-a  (ne)urbanih sredina. Fotografska praksa Aleksandrije Ajduković poslednjih godina sve više istupa ka kinematografiji, ne bi li ukazala na povezanost fotografije i filma, odnosno filmom pojačala utisak spontanosti, kao jedne od glavnih strategija pri dokumentarističkom načinu beleženja.

Kursevi profesora

Dokumentarna fotografija

Kreativna postprodukcija

Oblast istraživanja

Vizuelne umetnosti, fotografija, film

Kontakt

aleksandrija.ajdukovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Foto forum: razgovori o fotografiji. Beograd: Dom kulture Studentski grad, 2016.

Smrt – od tabua do popularne kulture: smrt demokratizacijom fotografskog medija postaje fenomen popularne kulture. Kultura: časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku. ISSN 0023-5164. – Br. 146 (2015), str. 264-274

Strukturalni film. Beograd: Dom kulture Studentski grad, 2014.

Od dionizijskog socijalizma do predatorskog kapitalizma. Beograd: Muzej savremene umetnosti, 2012.

Modni žurnal Beča. Beograd: ULUS, 2010.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.