Amra Latifić

Amra Latifić Profesor FMK

Prof. dr Amra Latifić vanredna profesorka

Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu (2008) i na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2002). Doktorirala je na Katedri za teoriju umetnosti i medija na Interdisciplinarnim doktorskim studijama na Univerzitetu umetnosti u Beogradu 2006. godine.

Bila je gostujući predavač na doktorskim studijama pri Rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu na Katedri za teoriju umetnosti i medija (2011-2015), asistent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (2003). Objavila je brojne radove iz teorije umetnosti i medija, teorije izvođačkih umetnosti i književnosti. Učestvovala je na brojnim međunarodnim skupovima, moderirala je i učestvovala na mnogobrojnim tribinama iz oblasti umetnosti, glumila je u nekoliko filmova i TV serija, autorka je i izvođačica brojnih performansa.

Kursevi profesora

Dikcija i veštine govora

Gluma

Performans

Oblast istraživanja

Teorija umetnosti i medija, izvođačke umetnosti, književnost

Kontakt

amra.latific@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Ideja o glumi: performativni artekosmizam. Čigoja, 2011.

Paradigme ruske avangardne i postmoderne umetnosti. Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, 2008.

Povezani linkovi

Gluma, predmet prof. dr Amre Latifić

Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
Video

Komunikacije i mediji

Fakultet za medije i komunikacije, 2016.
Video

Audio-vizuelne komunikacije

Fakultet za medije i komunikacije, 2013.
Video

Gluma / performans

Fakultet za medije i komunikacije, 2013.
Video