Prof. dr Ana Gavrilovićnaučni saradnik

Diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Smer za socijalni rad i socijalnu politiku, magistrirala je 1986. i doktorirala 1997. godine na istom fakultetu. Bila je gostujući profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banja Luci. Član je Odbora za proučavanje stanovništva SANU.

Od 2006. do 2010. godine je radila na postdiplomskom studiju Menadžment u socijalnom radu u organizaciji Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Filozofskog fakulteta Banja Luka i Fakulteta društvenih nauka Geteborg, kao vođa modula Teorija i organizacija socijalnog rada i izbornog modula Siromaštvo. U školskoj 2006/2007. godini bila je angažovana na Filozofskom fakultetu – Odseku za pedagogiju u Novom Sadu, u 2008/2009. godini na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Od školske 2011/2012. godine angažovana je na Departmanu za socijalni rad Fakulteta za medije i komunikacije. Objavila je brojne radove iz socijalne politike, socijalnog razvoja i planiranja i socijalnog rada u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Objavila je, samostalno i u koautorstvu, pet udžbenika, četiri monografije i tri studije, uređivala je više knjiga, zbornika radova i ediciju Planiranje porodice. Učestvovala je u više naučno-istraživačkih i edukativnih projekata, a nekima i rukovodila. Dobitnik je sledećih priznanja: Oktobarska nagrada Šapca 1973. godine, Zahvalnica Izvršnog veća Srbije za Međunarodnu godinu deteta UN, Plaketa Republičke zajednice dečje zaštite, Orden rada sa srebrnim vencem 1986. godine i više plaketa i zahvalnica predškolskih ustanova u Srbiji.

Kursevi profesora

Međunarodna i uporedna socijalna politika

Sistemi socijalne zaštite

Socijalna politika

Oblast istraživanja

Socijalna politika, socijalni razvoj i planiranje, sistemi socijalne zaštite, socijalni
rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama

Kontakt

ana.gavrilovic.prof@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Socijalni rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Fakultet političkih nauka Banja Luka, 2014.

Socijalni razvoj i planiranje. Fakultet političkih nauka Beograd, 2008.

Populaciona edukacija. Društvo demografa Srbije, 2006.

Socijalna politika. Fakultet političkih nauka Banja Luka, 2005.

Evolucija populacione politike u Srbiji : 1945-2004. SANU, 2005.

Predškolske ustanove u Srbiji : 1843-2000. Službeni glasnik, 2002.

Sistem društvene brige o deci u Srbiji : razvoj i perspektiva. Službeni glasnik, 1998.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.